Menu
VIP CARD
1. โปรดแสดงบัตรก่อนเข้ารับ บริการเพื่อรับสิทธิพิเศษเฉพาะ สำหรับสมาชิก นิดา สกิน วีไอพี
2. ทางคลีนิคฯขอสงวนสิทธิ์ใน กรณียกเลิกเปลี่ยนแปลงโดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. กรณีบัตรสูญหายหรือต้องการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สาขา Siam Square
โทร. 02-252-2121
สาขา Central Chidlom
โทร. 02-251-2551
Hotline : 088-9600-960, 088-500-0909
EXCLUSIVE CARD
1. โปรดแสดงบัตรก่อนเข้ารับ บริการเพื่อรับสิทธิพิเศษเฉพาะ สำหรับสมาชิก นิดา สกิน เอ็กซ์คลูซีฟ
2. ทางคลีนิคฯขอสงวนสิทธิ์ใน กรณียกเลิกเปลี่ยนแปลงโดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. กรณีบัตรสูญหายหรือต้องการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สาขา Siam Square
โทร. 02-252-2121
สาขา Central Chidlom
โทร. 02-251-2551
Hotline : 088-9600-960, 088-500-0909
PLATINUM CARD
1. โปรดแสดงบัตรก่อนเข้ารับ บริการเพื่อรับสิทธิพิเศษเฉพาะ สำหรับสมาชิก นิดา สกิน แพลตตินั่ม
2. ทางคลีนิคฯขอสงวนสิทธิ์ใน กรณียกเลิกเปลี่ยนแปลงโดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. กรณีบัตรสูญหายหรือต้องการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สาขา Siam Square
โทร. 02-252-2121