Menu
Hair Hormone
ภาวะผมร่วงเป็นปัญหาที่พบบ่อย
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากภาวะทางพันธุกรรมและความไม่สมดุลของภาวะฮอร์โมนในร่างกายโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศชาย ซึ่งมีชื่อว่า testosterone จะส่งผลให้เกิดการฝ่อตัวของเซลล์รากผมในผู้ที่มีปัญหาทางพันธุกรรม ทำให้รากผมไวต่อฮอร์โมนดังกล่าว ส่งผลให้เกิดภาวะหลุดร่วงของเส้นผมตามมา


ส่วนใหญ่ผู้ที่ประสบปัญหานี้ จะเริ่มมีอาการเมื่ออายุมากขึ้น( 35 ปีขึ้นไป) เนื่องจากความเสื่อมในระดับเซลล์ จากกระบวนการชรา ของรากผมร่วมกับการฝ่อตัวของเซลล์รากผมจากฮอร์โมน ทำให้ภาวะผมหลุดร่วงเห็นชัดเจนขึ้น แต่ในบางครั้ง บางราย ผู้ที่ประสบปัญหาผมบาง อาจมีอาการตั้งแต่อายุยังน้อย เนื่องจากความรุนแรงของภาวะพันธุกรรม ในปัจจุบันการรับประทานยาต้านฮอร์โมนเพศชาย ที่มีชื่อว่า Finasteride สามารถยับยั้งภาวะดังกล่าวได้ แต่อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงตามมา เช่น ภาวะความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ , ปัญหาในการมีบุตร ในปัจจุบันจึงได้มีการนำยา Finasteride มาฉีดโดยตรงบริเวณรากผมเพื่อยับยั้งการทำงานของออร์โมน Testosterone บริเวณรากผมที่ทำให้เซลล์รากผมฝ่อตัว เป็นการรักษาแบบตรงจุด โดยปราศจากผลข้างเคียงต่อร่างกายทั้งระบบ


พยาบาลจะทายาชาชนิดครีมลงบนหนังศีรษะบริเวณที่จะทำการรักษา เพื่อให้คุณรู้สึกสบายและผ่อนคลาย ในขณะที่แพทย์ทำการฉีด Finasteride ลงบนบริเวณรากผมด้วยเทคนิคพิเศษ(Mesotherapy) แต่หากคุณเป็นคนกลัวเข็ม ไม่ต้องการการฉีด Nida มีนวัตกรรมพิเศษ ที่ช่วยในการผลักยา Finasteride เข้าไปปรับสมดุลของฮอร์โมนบริเวณรากผมของคุณ โดยไม่ต้องใช้เข็มฉีดยาแต่ได้ประสิทธิภาพเช่นเดียวกับการฉีด ด้วยวิธีการนี้คุณจะรู้สึกเพียงเล็กน้อย เช่นเดียวกับการนวด ที่ทำให้คุณผ่อนคลาย

หลังจากปรับสมดุลฮอร์โมนบริเวณรากผมของคุณแล้ว แพทย์จะนำคุณไปกระตุ้นรากผมด้วย Bio-Light Therapy from Ohmniilux ด้วยนวัตกรรมนี้ เซลล์รากผมของคุณจะถูกกระตุ้น ด้วยคลื่นแสงในช่วงคลื่นพิเศษให้มีการแบ่งตัวสร้างเส้นผมใหม่เพิ่มมากขึ้น เป็นการเสริมประสิทธิภาพในการรักษาหลังจากที่ปรับฮอร์โมนบริเวณรากผมเรียบร้อยแล้ว
Hair Consultation With Vectra
“เรือนผม” นับเป็นคำจำกัดความอย่างหนึ่งซึ่งบ่งบอกความเป็นตัวตนของบุคคลนั้น นั่นหมายถึง เราสามารถบรรยายถึงลักษณะของคนคนหนึ่งได้ดีจาก ทรงผมและการตกแต่ง ซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะนิสัย รวมทั้งสุขภาพของเส้นผมซึ่งบ่งชี้ถึงสุขภาพโดยรวมของร่างกาย และนี่นับเป็นเหตุผลสำคัญ ที่เราทุกคนต่างให้ความสำคัญต่อสุขภาพของเส้นผม


วิธีการดูแลรักษาสุขภาพเส้นผมมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดปัญหา “ผมบาง-หลุดร่วง” การดึงรั้งเส้นผม, การใช้สเปรย์ ดัด-กัด-ย้อม ด้วยสารเคมีต่างๆ ล้วนทำลายสุขภาพของเส้นผมและหนังศีรษะทั้งสิ้น รวมทั้งการสระผมบ่อยเกินไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งคือ “พันธุกรรม และ ภาวะไม่สมดุลของฮอร์โมน” ซึ่งพบเป็นสาเหตุหลักของผู้ที่มีปัญหา ผมบาง-หลุดร่วง ในปัจจุบัน


ที่ Nida skin เราเจาะลึกถึงปัญหาเส้นผมของคุณด้วยนวัตกรรมล่าสุด Firefly Pro จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งช่วยให้คุณรู้ซึ้งถึงปัญหาเส้นผม และหนังศีรษะของตัวคุณอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน จึงเป็นการไม่ยากในขั้นตอนต่อไปที่จะแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด

นอกจากนี้เรายังพร้อมให้บริการ “Hair loss gene test” “Hair Nutritive Profile” “Hair Oxidative Stress test” เพื่อตรวจหาสาเหตุของผมบาง-หลุดร่วง ในระดับยีนส์ และโมเลกุล, สภาวะทางโภชนาการของเส้นผม และสภาวะความเครียดจากอนุมูลอิสระ ซึ่งผลการตรวจเหล่านี้ จะนำมาใช้ประกอบการออกแบบโปรแกรมการรักษาเฉพาะบุคคล, การให้สารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระที่เหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะ