Menu
CryoStem Cell Skin Therapy
ผิวอ่อนเยาว์ด้วยพลังแห่งเซลล์บำบัด
เซลล์ผิวพรรณของเราก็เป็นเฉกเช่นเดียวกันกับมนุษย์ เริ่มต้นที่ความอ่อนเยาว์ เต็มไปด้วยพลังและความมีชีวิตชีวา หากเมื่อกาลเวลาล่วงเลยไป ความแข็งแรงของเซลล์เริ่มถดถอยร่วมกับความเสื่อมสภาพของคอลลาเจนและอีลาสตินที่รายรอบ ก่อให้เกิดกระบวนการชราของเซลล์ผิวที่เกิดขึ้นควบคู่กันไปกับกระบวนการชราของเซลล์ชนิดต่างๆ ทั่วร่างกาย ริ้วรอยเหี่ยวย่นที่ปรากฎ ความหย่อนคล้อย หยาบกร้านของผิวพรรณ สีผิวที่ไม่นวลเนียนสม่ำเสมอเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าความชราของผิวได้มาเยี่ยมเยืยนคุณแล้ว
จุดเริ่มต้นแห่งการค้นพบครั้งสำคัญ
จากการค้นพบครั้งสำคัญของ Prof. Alexis Carrel ผู้ได้รับรางวัลโนเบลและ Dr.Niehans นายแพทย์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสรรสร้างทฤษฏีใหม่ที่รับการยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์ระดับโลก ที่เรียกว่า “เซลล์ต้นกำเนิด หรือ Stem Cells” เมื่อสัมผัสกับเซลล์ผิวของมนุษย์จะสามารถเหนี่ยวนำเซลล์ผิวให้แปรสภาพกลับมาเป็นเซลล์ผิวที่อ่อนเยาว์ได้อีกครั้ง ด้วยการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมผ่านรหัสพันธุกรรมที่เรียกว่า DNA หรืออีกนัยหนึ่งอาจเรียกกระบวนการนี้ว่า “Skin Reprogramming” ก็ได้ และวิถีทางเดียวที่จำทำให้ทฏษฎีนี้ถูกนำมาใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ คือ Stem Cells ดังกล่าวจะต้องถูกเก็บรักษาด้วยวิธี Cryogenics Division, LLC DNA Health Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ Stem Cells คงสภาพแห่งความมีชีวิตและเต็มไปด้วยพลังงาน นับเป็นแรงบันดาลใจในการสรรสร้างแนวทางการบำบัดด้วยเซลล์ (Cell Therapy) เพื่อความอ่อนเยาว์ ซึ่งประสบความสำเร็จในระยะเวลาต่อมา
“ Turn Back Time With …
CryoStem Cell Skin Therapy ”
แหล่งของเซลล์ต้นกำเนิด
เซลล์ต้นกำเนิดที่ยังคงสภาพแห่งความมีชีวิต และเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานเหล่านี้ถูกสกัดออกจากน้ำคร่ำของแม่โคที่กำลังตั้งครรภ์ โดยแม่โคเหล่านี้จะถูกเลี้ยงดูอย่างดีด้วยการปล่อยให้ดำเนินชีวิตอย่างเสรี บนเทือกเขาแอลป์ในประเทศฝรั่งเศส และได้รับสารอาหารตามธรรมชาติที่ปราศจาก ฮอร์โมน, สเตียรอยด์ และสารปฎิชีวนะ เพื่อให้ได้ Stem Cells ในปริมาณสูงสุด ซึ่งยังไม่มีข้อมูลทางพันธุกรรมที่จำเพาะต่อสปีชีส์ของโค หากเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงาน สารอาหารต่างๆที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ผิวมนุษย์ น้ำคร่ำปริมาณน้อยจะถูกสกัดจากแม่โคที่ตั้งครรภ์ในระยะ 3 เดือนแรก ด้วยกระบวนการเช่นเดียวกับการเจาะน้ำคร่ำเพื่อการตรวจโครโมโซมสำหรับการตั้งครรภ์มนุษย์ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อแม่และลูกโคแม้แต่น้อย แม่โคสามารถสร้างน้ำคร่ำขึ้นมาทดแทนส่วนที่สูญเสียไปได้ตามธรรมชาติ ภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมง
หลังจากนั้นกระบวนการสกัดแยก Stem Cells จากน้ำคร่ำจะเริ่มต้นขึ้นในห้องปฎิบัติการพิเศษภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ 100% ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่เข้มงวดของประเทศไทยในกลุ่ม EU Stem Cells ที่ได้จึงมีคุณภาพสูง บริสุทธิ์ ปราศจากการปนเปื้อน และมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดความสมบูรณ์แบบทางพันธุกรรมสู่เซลล์ผิวของเรา
หากเซลล์ผิวของเราแข็งแรง และเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง เช่นเดียวกับ Stem Cells เหล่านี้ ผิวพรรณของเราก็ย่อมสดใส อ่อนเยาว์เปรียบได้กับการย้อนเวลาให้กับผิวพรรณ ดังคำกว่าที่ว่า ….Turn Back Time With ….CryoStemTM Cell Skin Therapy
ประสิทธิภาพที่จำเพาะต่อการฟื้นฟูเซลล์ผิว
เพื่อให้เกิด “ประสิทธิภาพที่จำเพาะเจาะจงต่อการฟื้นฟูเซลล์ผิว” อย่างแท้จริง ในกระบวนการสกัดแยก Stem Cells สารต่างๆ ที่เซลล์สร้างขึ้นและมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวของมนุษย์ทั้งหมด อันได้แก่ Collagen, Elastin, Hyaluronic Acid, DNA, RNA, Fibroblast, Lipids จะถูกคัดเลือกเพื่อเป็นส่วนผสมหลักควบคู่กับ Stem Cells ทำให้ CryoStemTM Biologically Active Serum ที่ได้ มีประสิทธิภาพจำเพาะในทุกขั้นตอนของการฟื้นฟูสภาพผิวอย่างแท้จริง
กระบวนการแช่แข็งเพื่อคงสภาพความมีชีวิตของเซลล์
CryoStemTM Biologically Active Serum ซึ่งอุดมไปด้วย Fresh Stem Cells และสารชนิดต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูเซลล์ผิว มีความเป็นธรรมชาติ 100% ปลอดจากสารปนเปื้อน จะถูกเก็บด้วยกรรมวิธีพิเศษที่เรียกว่า Cryogenic Preservation กรรมวิธีการเก็บเซลล์ ณ จุดเยือกแข็งด้วยเทคนิคพิเศษนี้ จะทำให้ Fresh Stem Cells ยังคงสภาพแห่งความมีชีวิตไว้ทุกประการ รวมทั้งยังช่วยถนอมรักษาคุณสมบัติของ Biological Active Substance อื่นๆ ที่เซลล์สร้างขึ้น ให้ยังคงมีศักยภาพในการ Reprogram เซลล์ผิวของเราให้กลับคืนมาเป็นเซลล์ที่อ่อนเยาว์และมีชีวิตชีวาอีกครั้ง
มหัศจรรย์แห่งเซลล์ต้นกำเนิด
CryoStem Cells หรือ Stem Cells แช่แข็ง มีคุณสมบัติในการฟื้นฟูสภาพผิวที่มีปัญหาจากความไม่สมดุล หรือความอ่อนแอของผิวในระดับเซลล์ ไม่ว่าจะเป็นด้วยสาเหตุใดก็ตาม จึงสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิว ปลอดจากการแพ้และระคายเคือง เนื่องจากเป็นเซลล์ตัวอ่อนซึ่งยังไม่สามารถก่อให้เกิดปฎิกิริยาการแพ้ในมนุษย์ได้ รวมทั้งปราศจากสารเคมีทุกชนิดอีกด้วย
ผลการวิจัยในห้องปฎิบัติการพบว่า CryoStem Cells มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นเซลล์ผิวของมนุษย์ให้เจริญเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 71% ภายใน 144 ชั่วโมง (6 วัน) เป็นการยืนยันสมมติฐานของนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อว่า “Stem Cells แช่แข็งจากน้ำคร่ำของโค สามารถส่งผ่านข้อมูลทางพันธุกรรมข้ามสปีชีส์ สู่เซลล์ผิวของมนุษย์ ทำให้เซลล์ผิวของมนุษย์ที่เข้าสู่กระบวนการชราไม่ว่าจะเป็นจากวัยที่เพิ่มมากขึ้นหรือจากมลภาวะแวดล้อม กลับคืนมาเป็นเซลล์ผิวที่อ่อนเยาว์ได้อีกครั้ง”
ปฎิบัติการย้อนเวลาให้แก่ผิวพรรณด้วย CryoStem Cells
เนื่องจากสภาพผิวและปัญหาที่แตกต่างกัน แพทย์ผู้ทำการรักษาจะออกแบบโปรแกรมการรักษาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล นอกจากความแตกต่างในส่วนผสมของ CryoStem Cells แล้ว กระบวนการรักษาร่วม หรือ The Marriage Process ของแต่ละสภาพผิวยังมีความแตกต่างกันไปอีกด้วย
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ ควรเข้ารับการรักษาต่อเนื่องที่คลีนิคอย่างน้อย 6 – 10 ครั้งภายใน 90 วัน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเริ่มต้นด้วยการกระตุ้นระบบไหลเวียนใต้ผิว, การผลัดเซลล์ผิว และการวาง CryoStem Cells ลงบนผิว โดยปราศจากการฉีด (Needle Free) ผู้เข้ารับการรักษา จึงสามารถแต่งหน้า และใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติทันที และเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ CryoStem Cell (Home Use) ร่วมด้วย
ปฎิบัติการเสริมเพื่อเพิ่มพูนความอ่อนเยาว์
The Marriage Processes เป็นปฎิบัติการ เสริมที่ใช้ควบคู่กับการ รักษาด้วย CryoStem Cells ในกรณีของผิวที่มีปัญหาเฉพาะด้าน เพื่อผลการรักษาที่สมบูรณ์แบบ
- I Clear Photo-Acne Therapy สำหรับเรื่องสิวเรื้อรัง – ผิวบอบบาง – แพ้ง่าย
- Photorejuvenation สำหรับฝ้า – ตกกระ – จุดด่างดำ – ผิวหน้าบาง – เส้นเลือดฝอย และสีผิวไม่สม่ำเสมอ
- Elos สำหรับริ้วรอยเหี่ยวย่น – รูขุมขนขยาย
- R2 สำหรับผิวหย่อนคล้อย – ไม่ตึงกระชับ ทั้งผิวหน้าและลำคอ
- Carboxy Therapy สำหรับผิวแตกลาย และหย่อนคล้อยบริเวณหน้าท้อง
- Fraxel สำหรับรอยแผลเป็นจากสิว – ผิวไม่เรียบเนียน – ริ้วรอย
- Endermologie สำหรับผู้ที่มีสภาพผิวดีอยู่แล้ว แต่ต้องการ “ป้องกัน” กระบวนการชราของเซลล์ผิว รวมทั้งผู้ที่ผ่านการทำศัลยกรรมตกแต่ง หรือการรักษาด้วยเลเซอร์มาแล้ว และต้องการ Maintain ความอ่อนเยาว์เอาไว้ให้นานที่สุด นอกจากนี้ CryoStem Cells Skin Therapy ยังสามารถใช้เดี่ยวๆ ในผู้ที่กลัวการทำศัลยกรรมหรือเลเซอร์ หรืออาจใช้ควบคู่กันไปกับการทำเลเซอร์ การฉีดสารลดริ้วรอย  – Collagen ได้เช่นกัน

*หมายเหตุ : ผลการตอบสนองแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

Q & A
Q :
CryoStem Cells สามารถก่อให้เกิดการแพ้ได้หรือไม่?
A :
เนื่องจากเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่สกัดน้ำคร่ำของแม่โคในระยะ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ซึ่งยังไม่มีข้อมูลทางพันธุกรรมที่จำเพาะจึงไม่สามารถก่อให้เกิดปฎิกิริยาการแพ้ในเซลล์ผิวมนุษย์ได้ แต่ก่อนการรักษา หากทำความสะอาดผิวไม่ดีพอ ยังคงมีสารเคมีตกค้าง เมื่อ Stem Cells สัมผัสกับผิวจะดึงเอาสารเคมีเหล่าลงสู่ชั้นลึกของผิวหนังด้วย ก่อให้เกิดการระคายเคืองเป็นผดผื่นได้ซึ่งจะไม่รุนแรงและหายเป็นปกติได้ในระยะเวลาอันสั้น
Q :
การวาง CryoStem Cells ลงบนผิวโดยไม่ต้องฉีด จะให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพหรือไม่?
A :
“ผิวหนัง” เป็นอวัยวะพิเศษแตกต่างจากอวัยวะอื่น ที่เราสามารถสัมผัสได้โดยตรง ฉะนั้นการใช้ Stem Cells เพื่อฟื้นฟูเซลล์ผิว จึงไม่ จำเป็นต้องฉีด เช่นเดียวกับกรณีของการรักษาโรคของอวัยวะภายใน เพียงแต่ควรเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 6 – 10 ครั้ง ภายใน ระยะเวลา 90 วัน ร่วมกับการใช้ CryoStem Cells (Home Use) ทุกวันเช้า – ก่อนนอน เพื่อผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ
Q :
หลังการรักษาครั้งแรก ผู้เข้ารับการรักษาสามารถสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงได้ทันทีหรือไม่?
A :
หลังการรักษาครั้งแรก ผิวพรรณจะดูสดใส และชุ่มชื้นอย่างเห็นได้ชัด โดยการรักษาแต่ละครั้ง จะให้ผลการรักษาที่ชัดเจนภายใน 144 ชั่วโมง หรือ 6 วัน และเมื่อเข้ารับการรักษาและใช้ Stem Cells (Home Use) เป็นประจำอย่างต่อเนื่องริ้วรอยเล็กๆ จะค่อยๆ ลดลง รูขุมขน และผิวที่หย่อนคล้อยจะดูกระชับขึ้น ผิวที่บอบบางและไวต่อการระคายเคืองจะค่อยๆ แข็งแรงขึ้น รวมทั้งสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอ จะดูนวลเนียน ขึ้นด้วย
Q :
สามารถใช้ได้ในผิวประเภทใดบ้าง?
A :
ปลอดจากการแพ้ จึงใช้ได้กับผิวทุกประเภทที่ต้องการฟื้นฟูความแข็งแรงและความอ่อนเยาว์ในระดับเซลล์ผิว
ริ้วรอยเหี่ยวย่น, ผิวหย่อนคล้อยไม่ตึงกระชับ
ผิวหยาบกร้าน, รูขุมขนขยาย
ฝ้า กระ จุดด่างดำ สีผิวไม่สม่ำเสมอ
ผิวโดนทำลายจากสภาวะแวดล้อม โดยเฉพาะแสงแดด Sunburn
ผิวแห้ง และผิวแพ้ง่าย
ผิวมัน ผิวที่เป็นสิว และแพ้ง่าย
Q :
มีผลการวิจัยยืนยันในประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของการฟื้นฟูเซลล์ผิวด้วย CryoStem Cell Skin Therapy หรือไม่?
A :
ผลการวิจัยในห้องปฎิบัติการพบว่า CryoStem Cells ทำให้เซลล์ผิวของมนุษย์เจริญเติบโตเพิ่มขึ้น ถึง 71% ภายใน 144 ชั่วโมง หรือ 6 วัน นอกจากนี้ CryoStem Cell Skin Therapy ยังได้รับการรับรองด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยจาก องค์การอาหารและยา แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000