Menu
Turn back time in an instant…
 ใบหน้าเป็นส่วนของร่างกายที่เห็นชัดที่สุด รวมทั้งการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกก็จะเห็นได้โดยชัดเจนจากใบหน้า สภาพของใบหน้าที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตามอายุนี้มากขึ้น เกิดจากการการสูญเสียความยืดหยุ่นและความกระชับของผิวหนังและคอลลาเจนใต้ผิวหนัง, การห้อยและหย่อนตามแรงโน้มถ่วงของโลก, ริ้วรอยร่องลึกที่เกิดบนใบหน้า รวมทั้งการสูญเสียไขมันบริเวณส่วนกลางของใบหน้า
Facelift1.png

สัญญาณเหล่านี้เราสามารถมองเห็นได้เอง และผู้คนอื่นๆก็มองเห็นได้ เวลาที่มองมาที่ใบหน้าของเรา สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราดูแก่, เหนื่อย และดูเศร้า ไม่แจ่มใส เต่งตึง กระฉับกระเฉงเหมือนสมัยยังเด็กอยู่ สาเหตุมีได้มากมาย เช่น กรรมพันธุ์ แรงโน้มถ่วงของโลก สภาพแวดล้อม และความเครียด

          การผ่าตัดดึงหน้าเป็นหนึ่งในการผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ และทำร่วมกับวิธีการอื่นๆ เพื่อให้ใบหน้าดูดี และแก้ปัญหาต่างๆ บนใบหน้าได้ เช่น การทำตาบน, ตาล่าง, ยกคิ้ว รวมทั้งการฉีดไขมันบนใบหน้าด้วย

การดึงหน้าคืออะไร 

          Face Lift หรือ Rhytidectomy คือการผ่าตัดศัลยกรรมดึงหน้า โดยสามารถทำยกกระชับใบหน้าได้ทั้งส่วนบน คือการดึงหางคิ้วและหน้าผากขึ้น ส่วนกลางคือ การแก้ไขการหย่อนตัวของแก้ม, ร่องน้ำตา และร่องแก้ม ส่วนล่างคือ การแก้ไขบริเวณคางที่ห้อยหย่อน ทั้งด้านข้างและตรงกลาง ที่เราเรียกว่า double chin

          การดึงหน้า สามารถเลือกได้ว่าจะจัดการแก้ไขทั้ง 3 ส่วน หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ขึ้นกับลักษณะปัญหาใบหน้าของคนนั้นๆ

          การผ่าตัดดึงหน้าสามารถทำร่วมกับวิธีการอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลออกมาดีที่สุด เช่น การผ่าตัดตกแต่งใบหน้า การผ่าตัดถุงใต้ตา, การฉีดไขมันและอื่นๆ

ควรเริ่มต้นอย่างไร?

          การรับคำปรึกษากับศัลยแพทย์ตกแต่งเป็นขั้นตอนแรกในการรับข้อมูลเกี่ยวกับศัลยกรรมดึงหน้าว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

แพทย์จะพิจารณาปัญหาของคนไข้ว่ามีความหย่อนคล้อยที่ส่วนใดบ้างของใบหน้า ส่วนบน, ส่วนกลาง, ส่วนล่าง หรือทั้ง 3 ส่วน โดยคนไข้จะได้รับความรู้ และไม่รู้สึกโดนกดดันในขณะรับคำปรึกษา ซึ่งจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ อาทิเช่น

          - การซักถามถึงเป้าหมายของคนไข้ และการประเมินการรักษา

          - ทางเลือกต่างๆ ในการศัลยกรรมดึงหน้า

          - ผลการรักษาที่คนไข้ควรจะได้รับจากศัลยกรรมดึงหน้า รวมไปถึงความเสี่ยงในการเกิดอาการแทรกซ้อนหลังศัลยกรรม

          - คอร์สการรักษาซึ่งถูกแนะนำโดยศัลยแพทย์ตกแต่ง

 

การประเมิน 

          สุขภาพโดยรวมและบุคลิกภาพภายนอกเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อผลการรักษาด้วยการผ่าตัดดึงหน้า ดังนั้นการประเมินการรักษาจึงควรทำอย่างระมัดระวังโดยศัลยแพทย์ตกแต่ง ทังนี้ความสำเร็จของการรักษา ความปลอดภัย และความพึงพอใจโดยรวมต้องขึ้นกับการเปิดเผยข้อมูลที่คนไข้ให้ด้วย

          - การบอกถึงความคาดหวังของคนไข้อย่างเปิดเผย

          - การเปิดเผยประวัติสุขภาพ การรักษาโรคในปัจจุบัน การรับประทานวิตามิน อาหารเสริมสมุนไพร การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่

          - ปฏิบัติตามคำแนะนำของศัลยแพทย์ตกแต่งอย่างเคร่งครัด

Facelift2.png.jpg
*หมายเหตุ : ผลการตอบสนองแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ศัลยกรรมดึงหน้า 

          เหมือนศัลยกรรมตกแต่งอื่นๆ ศัลยกรรมดึงหน้าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะบุคคล ศัลยแพทย์ตกแต่งจะเป็นคนประเมินกายวิภาคของคนไข้ ปัญหาที่ควรจะถูกแก้ไข อะไรเป็นสาเหตุของปัญหา สิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับ ศัลยกรรมดึงหน้าสามารถปรับโครงสร้างของใบหน้า และบริเวณใกล้เคียง

          การทำศัลยกรรมดึงหน้าเป็นการผ่าตัดที่ได้ผลดีที่สุดที่จะแก้ไขปัญหาใบหน้าหย่อนคล้อย ผลที่ได้จะดีกว่าการทำเลเซอร์ต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาใบหน้าหย่อนคล้อย

          การทำเลเซอร์เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยจะได้ผล เพื่อทำให้รูปหน้ากระชับ อยู่ตัว ไม่หย่อนแต่ไม่สามารถที่จะดึงได้มากเท่าการดึงหน้า

          อย่างที่กล่าวมาในข้างต้นต้องมีการประเมินจากแพทย์ว่าปัญหาหย่อนคล้อยของคนไข้ มีที่ส่วนใดของใบหน้าหรือทุกๆส่วน และจะทำการแก้ไขโดยวิธีการดึงหน้าเพียงอย่างเดียวหรือทำร่วมกับวิธีการอื่นๆเช่น การฉีด การฉีดสารลดริ้วรอย, การฉีดไขมัน, ตกแต่งหนังตาและถุงใต้ตา หรือดูดไขมันใต้คาง เป็นต้น แผลผ่าตัดดึงหน้าจะเริ่มบริเวณผม ส่วนขมับลงมาด้านหน้าของใบหู และอ้อมไปด้านหลังหู จนถึงไรผมด้านหลัง

          นอกจากนี้ยังมีอีกเทคนิคที่เรียกว่า Short Scar Face Lift โดยแผลจะเริ่มบริเวณไรผมด้านขมับ ลงมาจนถึงหน้าหูเท่านั้น

 

การเตรียมตัวสำหรับการผ่าตัด 

          ศัลยแพทย์ตกแต่งจะอธิบายถึงขั้นตอนในการผ่าตัดดึงหน้าอย่างละเอียด ก่อนการศัลยกรรม คุณจะได้รับทราบข้อควรปฏิบัติ ซึ่งได้แก่

          - ข้อควรพิจารณาก่อนการทำศัลยกรรม การประเมิน ตรวจวินิจฉัย และการรับการรักษา

          - วันที่จะทำการรับทราบข้อควรปฏิบัติและการรับการรักษา

          - ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการวางยาสลบ

          - การดูแลหลังการผ่าตัด และการตรวจติดตาม

          นอกจากนี้ คุณจะได้รับการร้องขอให้ลงนามยินยอมในแบบหนังสือยินยอมรับการรักษา เพื่อยืนยันว่าคุณได้รับทราบถึงกระบวนการรักษา สิ่งที่จะเกิดขึ้น และความเสี่ยงในการเกิดอาการแทรกซ้อน จากการอธิบายของศัลยแพทย์ตกแต่ง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในศัลยกรรมดึงหน้า ได้แก่ การติดเชื้อ การมีเลือดคั่งใต้ผิวหนัง เส้นประสาทบริเวณใบหน้าชอกช้ำ การหายของแผลผ่าตัดไม่ดี นอกจากนี้ศัลยกรรมใดๆ ล้วนมีความเสี่ยงในการวางยาสลบ ความเสี่ยงทั้งหลายเหล่านี้จะถูกทำความเข้าใจก่อนที่คุณจะลงนามยินยอมในการรับการรักษา

          ข้อสำคัญอีกประการหนึ่งคือ คุณจะต้องซักถามข้อสงสัยทุกอย่างกับศัลยแพทย์ตกแต่งอย่างตรงไปตรงมา เป็นเรื่องปรกติที่อาจมีความกังวลใจ ตื่นเต้นกับผลที่คาดว่าจะได้รับ หรือความเครียดก่อนการผ่าตัด ซึ่งสามารถบอกความรู้สึกต่างๆ ดังกล่าวกับศัลยแพทย์ตกแต่งได้

 

อะไรคือสิ่งที่พบเจอ 

          ศัลยกรรมดึงหน้าจะต้องถูกกระทำในหน่วยศัลยกรรมที่มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ได้รับการรับรองโดยศัลยแพทย์ตกแต่ง หน่วยศัลยกรรมผู้ป่วยนอก หรืออาจจะเป็นโรงพยาบาล การระงับความรู้สึกจะขึ้นอยู่กับกระบวนการที่คุณจะทำ และเป็นการพิจารณาของคนไข้ร่วมกับศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์ตกแต่งและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะดูแลเรื่องความปลอดภัยและความสบายของคนไข้

 

การติดตามหลังการผ่าตัด 

          ภายหลังจากการผ่าตัดเสร็จสมบูรณ์ ในบางกรณีจะมีการพันด้วยผ้าพันแผลบริเวณศีรษะและใบหน้า เพื่อลดอาการบวมช้ำ และจะมีท่อระบายเลือด เพื่อที่จะระบายเลือดที่ค้างอยู่ให้หมด

คุณและคนในครอบครัว หรือเพื่อนจะได้รับทราบข้อควรปฏิบัติ ได้แก่

          - การดูแลบริเวณแผลผ่าตัด และการระบายเลือดออก

          - การให้ยารับประทาน เพื่อช่วยในเรื่องการหายของแผล และลดโอกาสการติดเชื้อ

          - ข้อควรตระหนักในการดูแลแผลผ่าตัด หรือสุขภาพโดยรวม

          - การนัดหมายเวลา เพื่อติดตามผลการรักษากับศัลยแพทย์ตกแต่ง

 

การหายของแผล 

          ระยะเริ่มแรกจะมีอาการบวม ช้ำ และอาจรู้สึกอึดอัดบริเวณแผลผ่าตัด ซึ่งอาจมีการจ่ายยา เพื่อบรรเทาอาการดังกล่าว

          ศัลยแพทย์ตกแต่งอาจแนะนำให้คุณยกศีรษะขึ้นตลอดเวลาจนกระทั่งอาการบวมเบื้องต้นจะหาย เพื่อผลลัพธ์ที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นมากที่คุณควรปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด การกลับมาทำกิจวัตรเบาๆ ได้ปกติสามารถกระทำได้เมื่อคุณพร้อม ซึ่งมักจะเป็นระยะเวลา 2-3 วันหลังผ่าตัด

          การหายของแผลในช่วงแรกจะกินเวลาประมาณ 5-10 วัน ไหมที่แผลเย็บจะถูกตัดออกหลังจากนั้น คุณจะพร้อมกลับไปทำงานและทำกิจกรรมได้อย่างปรกติ เครื่องสำอางอาจช่วยกลบรอยช้ำหรือรอยแดงที่ยังคงอยู่  การหายของแผลจะดำเนินไปหลายสัปดาห์ อาการบวมจะยุบลงและแผลผ่าตัดจะดีขึ้น การป้องกันแสงแดดเป็นสิ่งจำเป็น
Facelift3.jpg

ผลการรักษาที่ได้รับ 

          ผลการรักษาเริ่มปรากฏชัดอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ และอาจใช้เวลาเป็นปีในการหายของรอยแผลผ่าตัด ขณะที่ศัลยกรรมดึงหน้าช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องค่อนข้างถาวร อย่างไรก็ตามอายุที่มากขึ้นตามธรรมชาติก็อาจส่งผลต่อการรักษาได้ การป้องกันแสงแดด เช่น ทาครีมกันแดดจะช่วยทำให้ผลการรักษาอยู่ได้นานขึ้น ผลของศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า จะช่วยให้รูปหน้าของคุณกลับมาอ่อนเยาว์อีกครั้ง และดูมีชีวิตชีวา กระฉับกระเฉง
BEFORE and AFTER GALLERIESFacelift4.jpg
*หมายเหตุ : ผลการตอบสนองแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
 
Surgery Consultation With Vectra
Nida Skin เคารพในการตัดสินใจของทุกท่าน ที่มุ่งหมายจะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของตัวเองไปในทางที่ดี เพื่อความสำเร็จในชีวิตดังที่ฝันไว้
7_29_vectra_WYBOR.jpg

ในฐานะที่เราเป็นสะพานให้คุณก้าวข้ามสู่จุดมุ่งหมาย นั้น เราให้คำมั่นสัญญาจากใจจริงแก่คุณว่า เรามุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ทุกท่านที่มอบความไว้วางใจแก่เรา

img4-01.jpg
ไม่ว่าคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของคุณไปสู่แบบไหน... ด้วยวิธีใด Vectra 3D เครื่องแรกใน South East Asia ที่ Nida จะช่วยคุณปรับปรุงรูปโฉมใหม่ให้เห็นล่วงหน้าก่อนการทำศัลยกรรมตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นการเสริมจมูก, ดึงหน้า, เสริมหน้าอก, เสริมคาง, ตา 2 ชั้น และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถขอคำปรึกษาในรายละเอียดกับศัลยแพทย์ตกแต่งถึงความต้องการของคุณ... ซึ่งจะเป็นการง่ายที่จะสื่อสารให้เข้าใจถึงรูปลักษณ์ในนั้น
FaceSculptor-contouring-review-RGB.jpg
*หมายเหตุ : ผลการตอบสนองแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
เราจะไม่ปล่อยให้คุณรอคอย.. ว่าผลการรักษาจะออกมาเป็นเช่นไรด้วย Vectra 3D ที่จะช่วยให้คุณสื่อสารได้ตรงจุด.. ตรงประเด็นกับศัลยแพทย์ตกแต่งผู้ทำการรักษา คุณจึงมั่นใจได้ถึงรูปลักษณ์ใหม่ที่จะได้เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต.. ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของเราที่จะทำให้ดีที่สุด
What the Expert says?
RELATED VIDEOS or ARTICLES