Menu
The famous & effective hair treatment regimen which has been accepted in Japan for more than 14 years

จากตำนานอันเป็นที่กล่าวขานของหมู่บ้านเล็ก ๆ ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลเสาป KAWAGUCHI ซึ่งเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่ล้อมรอบ FUJIYAMA MOUNTAIN หรือภูเขาไฟฟูจิอันเลื่องชื่อของประเทศญี่ปุ่นทางตะวันตกของกรุงโตเกียว

ณ ที่แห่งนั้น นานนับร้อยปี...ที่ไม่มีผู้ใดในหมู่บ้าน มีผมบางหรือศีรษะล้านเลย เนื่องด้วยประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอด...ปากต่อปาก...รุ่นต่อรุ่นว่าให้นำรากของ SOUHAKUHI EKISU ซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติบริเวณริมทะเลสาบมาบดให้ละเอียดแล้วนำไปหมักด้วยวิธีการดั้งเดิมอันเป็นเทคนิคเฉพาะแล้วนำ SOUHAKUHI EKISU ที่ได้มาทาบริเวณหนังศีรษะ ก็จะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาผมบางได้ จากตำนานดังกล่าว จึงเป็นที่มาการค้นคว้าวิจัยจวบจนกระทั่งสามารถไขปริศนาแห่งความมหัศจรรย์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในราก SOUHAKUHI EKISU ได้เป็นผลสำเร็จ และกลายเป็นตำนานอันเป็นจุดกำเนิดของ...

Dr.Mokan Medi-Hair Treatment ซึ่งมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ ในประเทศญี่ปุ่นมานานกว่า 17 ปี จวบจนถึงปัจจุบัน

What is SOUHAKUHI EKISU Extract?

SOUHAKUHI EKISU เป็น Mulberry Tree พันธุ์พิเศษที่หายากที่สุดซึ่งเจริญเติบโตเฉพาะในเขตทะเลสาบที่อยู่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิเพียงแห่งเดียวในโลกเท่านั้น ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากผม

SOUHAKUHI EKISU ที่ได้จะต้องเป็นรากของ Mulberry Tree ที่เจริญเติบโตในช่วงฤดูใบไม้ผลิราวเดือน พ.ค.-ก.ค. เพียง 3 เดือนต่อปีเท่านั้น ซึ่งสภาพภูมิอากาศจะอบอุ่นเหมาะสมต่อการเก็บสะสมธาตุอาหารอันทรงคุณค่าไว้ในรากจนมีปริมาณมากเพียงพอต่อการกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากผม

ด้วยกรรมวิธีอันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทีมวิจัยจาก Fuji Sangyo,Japan จึงสามารถบ่มและสกัด สาร B – Tocopherol อันทรงคุณค่าได้สูงกว่ากรรมวิธีการสกัดแบบเดิม ๆ นับ 10 เท่า

SOUHAKUHI EKISU Extract หรือ Fuji Mulberry Root Extract ที่ได้จึงมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากผม ซึ่งแตกต่างจาก Mulberry Root Extract ทั่ว ๆ ไป ที่ให้ผลเฉพาะ Whitening Effect เท่านั้น FUJI MULBERRY

ROOT EXTRACT
สามารถปรับเปลี่ยนวงจรการเจริญเติบโตของเส้นผมที่ผิดปกติ
อันเป็นสาเหตุของปัญหาผมบางและหลุดร่วง ให้กลับสู่สภาวะปกติได้

Dr.Mokan Medi-Hair Cellular Therapy
Cell Re-Energizing Concentrate

ผลิตภัณฑ์พิเศษซึ่งมีจุดกำเนิดมาจากการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell) ในรากผม อันประกอบไปด้วย Bio-Peptide บริสุทธิ์หลากหลายชนิด ซึ่งมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการแบ่งตัวของ cell สำคัญในรากผม ให้แบ่งตัวกลายเป็นผมใหม่ เพื่อทดแทนผมเก่าที่เสื่อมสภาพและหลุดร่วงไป

ผลการวิจัยประสิทธิภาพของ DR.MOKAN Medi-Hair Treatment System
สถานที่วิจัย : โรงพยาบาล Kochi Red Cross ประเทศญี่ปุ่น
ผู้เข้าร่วมวิจัย : ผู้มีปัญหาผมบาง-หลุดร่วง (Male and Female Pattern alopecia)
จำนวนผู้เข้าร่วมวิจัย : ชาย 55 ราย, หญิง 13 ราย รวมเป็น 68 ราย
ระยะเวลาในการใช้ผลิตภัณฑ์ : 3-9 เดือน
ปริมาณการใช้ : ครั้งละ 2 ml. วันละ 2 ครั้ง
ยับยั้งผมร่วง และเร่งการเกิดผมใหม่
ได้ถึง....60 % (33/65)… ในเพศชาย
และ....53% (7/13).....ในเพศหญิง

Main Ingredients of Dr.Mokan Medi-Treatment System

SOUHAKUHI EKISU EXTRACT
Hair growth cycle recovering
ปรับวงจรการเติบโตของรากผมให้กลับสู่สภาวะปกติ เมื่อมีผมหลุดร่วงก็จะกระตุ้นเซลล์รากผมให้สร้างผมใหม่ขึ้นมาทดแทน ด้วยกระบวนการอันเป็นธรรมชาติที่สุด

GLYCYRRHETINIC ACID
Anti-androgenic effect
ยับยั้งการทำงานของ Androgenic Hormone ซึ่งมีปริมาณสูงกว่าปกติในรากผมของผู้ที่มีผมร่วง-หนังศีรษะล้าน

TOCOPHERYL ACETATE
Improvement of blood circulation
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตในหนังศีรษะให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

PANTHENYL ETHYLETHER
Metabolism activated effect
กระตุ้นเซลล์สำคัญในรากผมให้มีการเผาผลาญ และแบ่งตัวเพื่อสร้างเส้นผมใหม่ออกมา
BEFORE and AFTER
*หมายเหตุ : ผลการตอบสนองแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
*หมายเหตุ : ผลการตอบสนองแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล *หมายเหตุ : ผลการตอบสนองแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
What the Expert says?
RELATED VIDEOS or ARTICLES