Menu
การตรวจระดับสารต้านอนุมูลอิสระ (FORT)
เปลี่ยนแปลงวิธีการดูแลสุขภาพของคุณใหม่ ด้วยการตรวจวัดระดับอนุมูลอิสระ
อนุมูลอิสระคืออะไร
“อนุมูลอิสระ” คือ อะตอมที่มีอิเลคตรอนไร้คู่อยู่ในวงนอกสุด และเนื่องจากสภาพของอิเลคตรอนทั่วไปมีแนวโน้มที่จะต้องอยู่ในสถานะคู่มากกว่าสถานะเดี่ยว อิเลคตรอนดังกล่าวจึงจำเป็นต้องแย่งชิงอิเลคตรอนตัวใหม่มาจากอะตอมตัวอื่น เพื่อให้ตนเองกลับมาอยู่ในภาวะเสถียรเช่นเดิม ขณะที่อะตอมตัวอื่นซึ่งถูกดึงอิเลคตรอนไปนั้นก็จะกลายสภาพเป็นอนุมูลอิสระทุติยภูมิ และไล่ดึงอิเลคตรอนจากอะตอมตัวอื่นๆต่อไป จนเกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เช่นนี้เรื่อยไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางชีวภาพเป็นอย่างมาก

ภาวะเครียดออกซิเดชั่น (Oxidative Stress) คืออะไร
ภาวะเครียดออกซิเดชั่น (OS) คือ ภาวะความไม่สมดุลกันระหว่างอนุมูลอิสระที่ผลิตขึ้นในร่างกาย โดยเฉพาะ Reactive Oxygen Species (ROS) หรืออนุมูลอิสระซึ่งมีอะตอมของออกซิเจนที่มีความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาสูง กับสารต้านอนุมูลอิสระจำพวก (AC) ซึ่งมีอยู่แล้วในร่างกายและที่ร่างกายผลิตขึ้นใหม่

ภาวะเครียดออกซิเดชั่น (Oxidative Stress) คืออะไร
เนื่องจากออกซิเจนคือสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตมนุษย์ ดังนั้นการเกิดอนุมูลอิสระจึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ภาวะเครียดออกซิเดชั่นสามารถเกิดจากการสัมผัสกับสารพิษหรือเชื้อโรค ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในระบบต่ำ ปัจจัยในการดำเนินชีวิตประจำวันไม่เหมาะสม หรือแม้แต่การออกกำลังกายที่มากเกินไป ผลกระทบในระยะยาวของภาวะเครียดออกซิเดชั่น (เช่น การแก่ก่อนวัย) จะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีภาวะการต้านอนุมูลอิสระในระดับต่ำ และมีอนุมูลอิสระในระดับสูง โดยไม่มีการตรวจวัด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพและประสิทธิภาพ จากอาการเล็กน้อยจนถึงอาการเจ็บปวดขั้นรุนแรงได้

ภาวะเครียดออกซิเดชั่น (Oxidative Stress) คืออะไร
ภาวะเครียดออกซิเดชั่นไม่ใช่โรค แต่เป็นภาวะซึ่งสามารถนำไปสู่หรือเร่งทำให้เกิดโรคต่างๆได้อย่างรวดเร็วขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้ว

- โรคหลอดเลือดแข็งตัว - โรคเอดส์
- โรคมะเร็ง - โรคลำไส้อักเสบ
- โรคเบาหวาน - ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง
- โรคระบบทางเดินหายใจ - โรคพาร์กินสัน
- ตับถูกทำลาย - โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
- โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ - โรคต้อกระจก

FORT คืออะไร
FORT คือ การทดสอบด้วยเทคนิค Colorimetric ที่สามารถวัดความเข้มข้นของไฮโดรเปอร์ออกไซด์ (ROOH) ในร่างกาย ไฮโดรเปอร์ออกไซด์เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีมากของความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระที่ได้รับการยอมรับทางวิทยาศาสตร์ ค่าอ้างอิง : ไม่เกิน 310 FORT units (ประมาณ 2.36 mmol/l of H2O2)

FORD คืออะไร
FORD คือการทดสอบด้วยเทคนิค Colorimetric ที่สามารถวัดความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระทั้งหมดของร่างกาย สารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถวัดด้วย FORD ได้แก่ plasmatic protein (albumin), vitamin C, Trolox (water-soluble analog of Vitamin E), SH group containing antioxidants (glutathione), polyphenolic compounds, bilirubin. ค่าอ้างอิง : 1.07-1.53 mmol/L Trolox

ทำไมเราจึงจำเป็นต้องตรวจสอบภาวะเครียดออกซิเดชั่น
การวัดระดับอนุมูลอิสระ และสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย คือ วิธีป้องกันความเสียหายที่ดีที่สุดที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดออกซิเดชั่น ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับร่างกายของคุณ โดยเฉพาะในกรณีที่พบว่ามีภาวะเครียดออกซิเดชั่นอยู่ในระดับสูง การตรวจพบและเข้าไปป้องกันอย่างทันท่วงทีสามารถช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

โดยปกติ สารต้านอนุมูลอิสระมีอยู่ทั่วไปในอาหารหลากหลายประเภทที่เราบริโภค การเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ ไม่ว่าจะจากอาหารที่รับประทานเข้าไป จากการรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระที่ดี หรือจากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ดี จะช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายป้องกันตัวเองจากความร่วงโรยก่อนวัย รวมถึงความผิดปกติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ตั้งแต่โรคหวัดไปจนถึงโรคหลอดเลือดหัวใจ