Menu
       ถ้าคุณต้องการคืนความตึงกระชับและรูปทรงของเต้านมของคุณ การผ่าตัดยกกระชับหน้าอกอาจเหมาะสมกับคุณ โดยทั่วไป การผ่าตัดยกกระชับหน้าอกจะช่วยทำให้หน้าอกของคุณยกตัวและกระชับขึ้น โดยการกำจัดผิวหนังส่วนเกิน และทำให้เนื้อเยื่อที่รอบข้างตึงขึ้นเพื่อปรับรูปทรงและพยุงทรงของเต้านมใหม่ บางครั้งวงปานนมซึ่งเป็นผิวหนังบริเวณรอบฐานหัวนมจะขยายวงใหญ่เพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น การผ่าตัดยกกระชับหน้าอกสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ด้วยเช่นกัน การผ่าตัดยกกระชับหน้าอกช่วยแก้ไขให้รูปร่างของผู้หญิงรวมถึงเต้านมแลดูมีความอ่อนเยาว์ ยกตั้ง และแน่นกระชับมากขึ้น

การผ่าตัดยกกระชับหน้าอก
(Breast Lift) คืออะไร
การผ่าตัดยกกระชับหน้าอก (Breast Lift หรือ mastopexy) เป็นการศัลยกรรมเพื่อยกและแก้ไขรูปทรงของหน้าอกของผู้หญิง ซึ่งรวมถึง
•   การห้อย หย่อน แต่ยังมีความสมส่วนกับรูปร่าง
•   ขาดความแน่นกระชับ และผิวหนังขาดความยืดหยุ่น
•   มีรูปร่างแบน และยืดยาว
•   เมื่อขาดการพยุงตัวทำให้หัวนมอยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าฐานรอยพับของหัวนม
•   มีหัวนมและวงปานนมชี้ลงด้านล่าง
•   ผิวหนังยืดมีลาย และวงปานนมขยายวงใหญ่ขึ้น

การผ่าตัดยกกระชับหน้าอกเหมาะสมกับผู้หญิงที่ตั้งใจแก้ไขรูปทรงและตำแหน่งของเต้านม ปริมาตรของเต้านมที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนา ศัลยกรรมการเสริมเต้านมอาจพิจารณาทำร่วมกับการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก

โดยทั่วไปการผ่าตัดยกกระชับหน้าอกไม่ส่งผลต่อหน้าที่การทำงานของหน้าอก อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงที่วางแผนในการตั้งครรภ์ในอนาคตควรปรึกษากับศัลยแพทย์ตกแต่ง เพราะการเปลี่ยนแปลงของหน้าอกที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์อาจส่งผลต่อผลการรักษาของการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก คนไข้ที่วางแผนจะลดน้ำหนักก็ควรปรึกษาด้วยเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุผลเหล่านี้ คนไข้ที่เหมาะกับการผ่าตัดยกกระชับหน้าอกควรจะเป็นผู้หญิงที่มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปรกติและคงที่ เต้านมมีการเจริญเต็มที่แล้ว การผ่าตัดยกกระชับหน้าอกก็สามารถทำได้ในผู้หญิงอายุน้อยเช่นกัน และส่วนใหญ่จะมีหน้าอกทั้งสองข้างที่ไม่สมมาตร ข้างหนึ่งอาจอยู่ต่ำกว่าอีกข้างหนึ่ง

ดังนั้นผู้ที่เหมาะสมในการรับการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก คือ
•   บุคคลที่มีสุขภาพดี ไม่ป่วยด้วยโรครุนแรง หรือที่มีผลต่อการหายของแผล
•   ไม่สูบบุหรี่
•   บุคคลที่ตั้งใจอยากมีรูปร่างที่ดูดี

ควรเริ่มต้นอย่างไร?
การเข้ารับคำปรึกษากับศัลยแพทย์ตกแต่งเป็นขั้นตอนแรกในการรับข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดยกกระชับหน้าอกช่วยทำให้รูปทรงโครงสร้างของหน้าอกดีขึ้นได้อย่างไร โดยคนไข้จะได้รับข้อมูลความรู้ และไม่รู้สึกโดนกดดันในขณะรับคำปรึกษา ซึ่งจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ อาทิเช่น
•   การซักถามถึงเป้าหมายของคนไข้ และการประเมินการรักษา
•   ทางเลือกต่างๆ ในการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก
•   มไปถึงความเสี่ยงในการเกิดอาการแทรกซ้อนหลังศัลยกรรม
•   คอร์สการรักษาซึ่งถูกแนะนำโดยศัลยแพทย์ตกแต่ง

การประเมิน
สุขภาพโดยรวมและบุคลิกภาพภายนอกเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อผลการรักษาด้วยการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก ดังนั้นการประเมินการรักษาจึงควรทำอย่างระมัดระวังโดยศัลยแพทย์ตกแต่ง ทังนี้ความสำเร็จของการรักษา ความปลอดภัย และความพึงพอใจโดยรวมต้องขึ้นกับการเปิดเผยข้อมูลที่คนไข้ให้ด้วย
•   การบอกถึงความคาดหวังของคนไข้อย่างเปิดเผย
•   การเปิดเผยประวัติสุขภาพ การรักษาโรคในปัจจุบัน การรับประทานวิตามิน อาหารเสริมสมุนไพร การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่
•   การบอกกล่าวถึงประวัติการเป็นมะเร็งเต้านมของคนในครอบครัว และผลการตรวจสุขภาพเต้านมของคุณ
•   ปฏิบัติตามคำแนะนำของศัลยแพทย์ตกแต่งอย่างเคร่งครัด

ความปลอดภัย
การตัดสินใจรับคำปรึกษากับศัลยแพทย์ตกแต่งและปฏิบัติตามคำแนะนำจัดเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยเสริมความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย

การผ่าตัดยกกระชับหน้าอก
การผ่าตัดยกกระชับหน้าอกจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะบุคคลซึ่งจะมีเทคนิคและรูปแบบที่แตกต่างกัน การประเมินเทคนิคเป็นรายกรณีต้องคำนึงถึง
•   ขนาดและรูปทรงของหน้าอก
•   ขนาดและตำแหน่งของวงปานนม
•   ระดับของความหย่อนคล้อยของหน้าอก
•   สภาพผิวหนังและความยืดหยุ่นของผิว รวมทั้งปริมาณของผิวหนังที่มากเกิน

ขั้นตอนวิธีการผ่ามีความหลากหลาย อย่างไรก็ตามแบบที่นิยมทำจะมีอยู่ด้วยกัน 3 แบบตามแนวรอยการผ่า
•   รอบวงปานนม
•   แนวตั้งจากวงปานนมลงมาถึงรอยพับของฐานนม
•   แนวขวางตามแนวรอยพับของฐานนม

การผ่าตัดตามแนวรอยดังกล่าวจะช่วยให้เนื้อเยื่อเต้านมถูกยกขึ้นและปรับรูปทรงเพื่อแก้ไขสัดส่วนโครงสร้างและความแน่นกระชับของหน้าอก หัวนมและปานวงนมจะถูกย้ายตำแหน่งให้มาอยู่เหมือนตามธรรมชาติและมีความสูงเหมือนหน้าอกในวัยสาว ถ้าวงปานนมมีขนาดวงใหญ่ขึ้นอาจมีการตัดผิวหนังรอบข้างออก ถ้าผิวหนังมีปริมาณมากเกินจะมีการตัดออกเพื่อชดเชยกับความยืดหยุ่นที่สูญเสียไป

รอยแผลผ่ามักจะทำในตำแหน่งที่หลบซ่อนด้วยการแต่งตัวหรือใส่ชุดว่ายน้ำ ไหมไม่ละลายจะถูกเย็บอยู่ในเนื้อเยื่อชั้นลึกของหน้าอกเพื่อช่วยสร้างและพยุงหน้าอกใหม่ ไหม วัสดุติดผิวหนัง หรือเทปปิดทางศัลยกรรมจะถูกใช้เพื่อเย็บปิดผิวหนัง

รูปแบบรอยการผ่าตัดสำหรับการยกกระชับหน้าอกจะพิจารณาประเมินตามปริมาณผิวหนังที่มากเกิน ความยืดหยุ่นของผิวหนัง และระดับของการยกเต้านมเพื่อให้ได้เต้านมในรูปทรงที่อยากได้ รอยแผลผ่าตัดอาจเป็นวงกลมรอบบริเวณวงปานนม หรือรอยยาวตามส่วนล่างของเต้านมจากวงปานนมถึงรอยพับของฐานนม และรอยตามขวางตามแนวรอยพับของฐานนม

แก้ breast-11.jpg

ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่จะต้องมีรอยผ่าทั้งหมด 3 แนวตามที่กล่าวมา การผ่าตัดยกกระชับหน้าอกอาจผ่าเพียง 1 แนวแค่รอยรอบแนววงปานนมเท่านั้น หรืออาจผ่าร่วมกัน 2 แนวร่วมกัน คือแนวรอบวงปานนมกับตามแนวตั้งของส่วนล่างของเต้านม แต่โดยทั่วไปมักจะใช้การเปิดผ่าทั้ง 3 แนวร่วมกัน การเปิดผ่าหลายแนว ความยาวของแผลผ่า และรายละเอียดการผ่าขึ้นอยู่กับปริมาณผิวหนังส่วนเกินที่จะตัดออกและสภาพของผิวหนัง

เมื่อผิวหนังที่มากเกินถูกตัดออก เต้านมจะถูกจัดโครงสร้างรูปทรงและถูกยกกระชับขึ้น ผิวหนังที่เหลือจะดึงตึงเมื่อแผลผ่าตัดถูกเย็บปิด บางรอยแผลผ่าตัดจะถูกปกปิดตามโครงสร้างรูปทรงตามธรรมชาติของเต้านม อย่างไรก็ตาม บางรอยแผลผ่าอาจเห็นปรากฏอยู่ รอยแผลจะอยู่ถาวร แต่ส่วนใหญ่จะจางลงตามกาลเวลา หน้าอกที่ยกกระชับและแลดูเหมือนวัยสาวทำให้รูปร่างของคุณดูดีขึ้นจะทำให้คุณรู้สึกพึงพอใจ
การเตรียมตัวสำหรับการผ่าตัด
ศัลยแพทย์ตกแต่งจะอธิบายถึงขั้นตอนในการผ่าตัดยกกระชับหน้าอกอย่างละเอียด ก่อนการศัลยกรรม คุณจะได้รับทราบข้อควรปฏิบัติ ซึ่งได้แก่
•   ข้อควรพิจารณาก่อนการทำศัลยกรรม การประเมิน ตรวจวินิจฉัย และการรับการรักษา
•   วันที่จะทำการรับทราบข้อควรปฏิบัติและการรับการรักษา
•   ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการวางยาสลบ
•   การดูแลหลังการผ่าตัด และการตรวจติดตาม

นอกจากนี้ คุณจะได้รับการร้องขอให้ลงนามยินยอมในแบบหนังสือยินยอมรับการรักษา เพื่อยืนยันว่าคุณได้รับทราบถึงกระบวนการรักษา สิ่งที่จะเกิดขึ้น และความเสี่ยงในการเกิดอาการแทรกซ้อน จากการอธิบายของศัลยแพทย์ตกแต่ง

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก ได้แก่ ก้อนเลือดคั่งใต้ผิวหนัง การติดเชื้อ การหายของแผลผ่าตัดไม่ดี การรับความรู้สึกของหัวนมและหน้าอกเปลี่ยนแปลงไปชั่วคราว ศัลยกรรมล้วนมีความเสี่ยงในการวางยาสลบ ความเสี่ยงทั้งหลายเหล่านี้จะถูกทำความเข้าใจก่อนที่คุณจะลงนามยินยอมในการรับการรักษา

ข้อสำคัญอีกประการหนึ่งคือ คุณจะต้องซักถามข้อสงสัยทุกอย่างกับศัลยแพทย์ตกแต่งอย่างตรงไปตรงมา เป็นเรื่องปรกติที่อาจมีความกังวลใจ ตื่นเต้นกับผลที่คาดว่าจะได้รับ หรือความเครียดก่อนการผ่าตัด ซึ่งสามารถบอกความรู้สึกต่างๆ ดังกล่าวกับศัลยแพทย์ตกแต่งได้

แก้ breast-12.jpg
*หมายเหตุ : ผลการตอบสนองแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
อะไรคือสิ่งที่พบเจอ
การผ่าตัดยกกระชับหน้าอกจะต้องถูกกระทำในหน่วยศัลยกรรมที่มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ได้รับการรับรองโดยศัลยแพทย์ตกแต่ง หน่วยศัลยกรรมผู้ป่วยนอก หรืออาจจะเป็นโรงพยาบาล การวางยาสลบจะถูกพิจารณาบนพื้นฐานของขั้นตอนการผ่าตัดและพิจารณาร่วมกันระหว่างคนไข้และศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์ตกแต่งและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะดูแลเรื่องความปลอดภัยและความสบายของคนไข้

การติดตามหลังการผ่าตัด
ภายหลังจากการผ่าตัดเสร็จสมบูรณ์ จะมีการพันและตกแต่งบริเวณแผลผ่าตัด คุณจะถูกพันด้วยแถบผ้าพันแผลอีลาสติน หรือชุดชั้นในที่ช่วยการพยุง เพื่อลดอาการบวมและพยุงหน้าอกระหว่างการหายของแผล ท่อต่อขนาดเล็กอาจถูกสอดวางไว้ใต้ผิวหนังเพื่อเป็นช่องทางในการระบายเลือดที่คั่งสะสม คุณและคนในครอบครัว หรือเพื่อนจะได้รับทราบข้อควรปฏิบัติ ได้แก่
•   การดูแลบริเวณแผลผ่าตัดที่หน้าอกหลังการผ่าตัด
•   การให้ยารับประทาน เพื่อช่วยในเรื่องการหายของแผล และลดโอกาสการติดเชื้อ
•   ข้อควรตระหนักในการดูแลแผลผ่าตัด หรือสุขภาพโดยรวม
•   การนัดหมายเวลา เพื่อติดตามผลการรักษากับศัลยแพทย์ตกแต่ง

การหายของแผล
ระยะเริ่มแรกจะมีอาการบวม และอาจรู้สึกอึดอัดไม่สบายปริเวณแผลผ่าตัด ซึ่งอาจมีการจ่ายยาเพื่อบรรเทาอาการดังกล่าว ควรสวมใส่ชุดชั้นในที่ช่วยในการพยุงตลอดเวลาในช่วงสัปดาห์แรกหรือสัปดาห์ที่สอง การทำความสะอาดบริเวณแผลผ่าตัดและการทาขี้ผึ้งตามคำแนะนำเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นมากที่คุณควรปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด การกลับมาทำกิจวัตรเบาๆ ได้ปกติสามารถกระทำได้เมื่อคุณพร้อมซึ่งมักจะเป็น 2-3 วันหลังการผ่าตัด

การหายของแผลในช่วงแรกจะกินเวลาประมาณ 5-10 วัน ไหมที่แผลเย็บจะถูกตัดออกหลังจากนั้น การหายของแผลจะดำเนินไปหลายสัปดาห์ อาการบวมจะยุบลง และแผลผ่าตัดจะดีขึ้น ควรจะมาปฏิบัติตามคำแนะนำของศัลยแพทย์ตกแต่งอย่างต่อเนื่องและเข้ามารับการตรวจติดตามผลการรักษาตามการนัดหมาย คุณควรจะควบคุมน้ำหนัก เพราะน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ผลการรักษาไม่ได้ผล

ผลการรักษาที่ได้รับ
ผลของรูปทรงและตำแหน่งของหน้าอกจากการผ่าตัดยกกระชับหน้าอกจะเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อผ่านไป 2-3 เดือน รอยแผลจะอยู่ถาวร แต่สามารถใช้การแต่งกายซ่อนได้

หน้าอกของคุณจะเปลี่ยนแปลงตามกาเวลาเนื่องจากอายุและแรงโน้มถ่วง หน้าอกใหม่นี้จะคงอยู่ยาวนานมากขึ้นหากมีการดูแลเรื่องน้ำหนักให้คงที่ มีสุขภาวะที่ดี และมีการพยุงหน้าอกให้แน่นกระชับและแลดูอ่อนเยาว์อย่างเหมาะสม
BEFORE and AFTER GALLERIES
 surgery photo2-30.jpg
*หมายเหตุ : ผลการตอบสนองแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
surgery photo2-31.jpg
*หมายเหตุ : ผลการตอบสนองแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
Surgery Consultation With Vectra
Nida Skin เคารพในการตัดสินใจของทุกท่าน ที่มุ่งหมายจะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของตัวเองไปในทางที่ดี เพื่อความสำเร็จในชีวิตดังที่ฝันไว้
แก้ breast-13.jpg
*หมายเหตุ : ผลการตอบสนองแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
ในฐานะที่เราเป็นสะพานให้คุณก้าวข้ามสู่จุดมุ่งหมายนั้น เราให้คำมั่นสัญญาจากใจจริงแก่คุณว่า เรามุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ทุกท่านที่มอบความไว้วางใจแก่เรา
แก้ breast-14.jpg
 
ไม่ว่าคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของคุณไปสู่แบบไหน... ด้วยวิธีใด Vectra 3D เครื่องแรกใน South East Asia ที่ Nida จะช่วยคุณปรับปรุงรูปโฉมใหม่ให้เห็นล่วงหน้าก่อนการทำศัลยกรรมตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นการเสริมจมูก, ดึงหน้า, เสริมหน้าอก, เสริมคาง, ตา 2 ชั้น และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถขอคำปรึกษาในรายละเอียดกับศัลยแพทย์ตกแต่งถึงความต้องการของคุณ... ซึ่งจะเป็นการง่ายที่จะสื่อสารให้เข้าใจถึงรูปลักษณ์ในนั้น

แก้ breast-10.jpg
เราจะไม่ปล่อยให้คุณรอคอย.. ว่าผลการรักษาจะออกมาเป็นเช่นไรด้วย Vectra 3D ที่จะช่วยให้คุณสื่อสารได้ตรงจุด.. ตรงประเด็นกับศัลยแพทย์ตกแต่งผู้ทำการรักษา คุณจึงมั่นใจได้ถึงรูปลักษณ์ใหม่ที่จะได้เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต.. ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของเราที่จะทำให้ดีที่สุด


*หมายเหตุ : ผลการตอบสนองแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
What the Expert says?
RELATED VIDEOS or ARTICLES