Menu
Employment Opportunities
การเติบโตในสายงานบริการทางการแพทย์ ซึ่งครอบคลุมการให้บริการด้านความงามที่หลากหลายของ Nida ตลอดช่วง 16 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีทางการแพทย์ตลอดจนการขยายสาขา รวมไปถึงผู้ใช้บริการที่เพิ่มจำนวนขึ้น ทำให้ Nida มีความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานเพิ่มมากขึ้น เพราะเราเชื่อมั่นว่าบุคลากรที่มีความสามารถ และมีความเป็นมืออาชีพเท่านั้น ที่จะสามารถร่วมกันพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตแบบก้าวหน้า และยั่งยืน
need-more-good
postmail
Nida Team ผ่านการอบรมมาอย่างเคร่งครัดจึงมีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน หัวใจของการทำงานของเราคือ “การทำงานเป็นทีม” ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อ ให้ผลของการบริการออกมาดีที่สุด และด้วยหัวใจของการรักการบริการที่ถูกปลูกฝังมาอย่างล้ำลึกในหัวใจของทีมงานของเราทุกคน ทำให้การทำงานในแต่ละวันผ่านไปนั้นอย่างมีความสุข สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนไข้/ลูกค้า และใน Teamwork ด้วยกันเอง ก่อให้เกิดความสุขระหว่างการทำงาน
หากคุณเป็นผู้มีใจรักงานบริการ, ชอบการเรียนรู้, มีความรับผิดชอบสูง และมีประสบการณ์เฉพาะด้านมาก่อน กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อเราเพื่อร่วมเป็นหนึ่งใน Team work ที่แข็งแกร่งของ Nida กรุณาส่งใบสมัครงาน พร้อมประวัติการทำงานของคุณมาที่ E-mail ด้านล่างนี้

  E mail : info@nidaskincosmetic.com