ข่าวและกิจกรรม

Dec

27

2017

หยุดร่วง หยุดล้าน

“หยุดร่วง หยุดล้าน” ด้วยการฝัง Lived Cells โดย UR Cell : Hair Micro Transplant *ไม่ต้องกินยา       *ไม่ต้องผ่าตัด   80-90% ของสาเหตุผมบาง หลุดร่วงเกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมน และพันธุกรรม…