ฟื้นฟูสภาพผิว

FEM Laser

FEM™ Fast Edge Micro Pulse Technology ผิวอ่อนใส.......ด้วยประกายแห่งลำแสง ด้วยประกายแห่งลำแสงนับร้อยนับพันจุดที่ถูกปล่อย (Microsecond) ของ CuBr Laser เพื่อฟื้นฟูสภาพผิว…

อ่านต่อ

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...