ผ่าตัดลดขนาดหน้าอก

Nida Esthetic Cosmetic Surgery Bangkok

Breast Reduction คืออะไร

Breast Reduction คือการผ่าตัดลดขนาดหน้าอกที่ใหญ่เกินไป โดยการตัดเนื้อเยื่อส่วนเกินออก เพื่อลดขนาดและน้ำหนักของหน้าอกลง ให้เหมาะสมกับร่างกายมากขึ้น เพราะบางคนที่มีขนาดหน้าอกใหญ่เกินไป อาจจะส่งผลให้มีอาการปวดหลังจนกลายเป็นโรคปวดหลังเรื้อรังได้  

 

 

ทำไมต้องผ่าตัดลดขนาดหน้าอกที่ Nida Esth’

 • เพราะที่ Nida Esth’ ผ่าตัดศัลยกรรมลดขนาดหน้าอกด้วยศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญ พ.ต.ท นพ. ปิยะ รังรักษ์ศิริ ที่มีประสบการณ์ด้านศัลยกรรมตกแต่งมานานกว่า 19 ปี
 • ที่ Nida Esth’ มีทีมพยาบาล และวิสัญญีแพทย์เฉพาะทางให้การดูแลตลอดการทำหัตถการ
 • สามารถประเมินรูปทรงของหน้าอกหลังทำได้เพราะที่ Nida Esth’ มีเครื่อง Vectra 3D ในการจำลองภาพสามมิติของคนไข้
 • ความปลอดภัยในการทำด้วยอุปกรณ์ที่ได้การรับรองถูกต้องตามมาตรฐานสากล
 • การดูแลหลังผ่าตัดจากทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญให้คุณคลายความกังวลในทุกเรื่องการผ่าตัด

การลดขนาดหน้าอกเหมาะกับใคร

 • เหมาะกับคนที่มีปัญหาหน้าอกใหญ่จนไม่สมส่วนกับร่างกาย
 • หน้าอกมีขนาดใหญ่จนทำให้เกิดภาวะปวดหลัง
 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการปรับบุคลิกภาพ
 • เหมาะกับผู้ที่ทำหน้าอกมาแล้วมีขนาดไม่เหมาะกับตัว จึงต้องการแก้ไข
 • บุคคลที่มีสุขภาพดี ไม่ป่วยเป็นโรครุนแรง หรือที่มีผลต่อการหายของแผล

ผ่าตัดลดหน้าอกควรเริ่มต้นอย่างไร?

 • ปรึกษาศัลยแพทย์ตกแต่งเพื่อประเมินลักษณะหน้าอกว่าสามารถทำได้หรือไม่
 • แจ้งความประสงค์ในการผ่าตัดลดขนาดหน้าอกว่ามีสาเหตุจากอะไร
 • ปรึกษาถึงขนาดหน้าอกว่าลดได้เท่าไหร่
 • แจ้งให้ทราบถึงโรคประจำตัวที่มี

ข้อควรรู้ก่อนการผ่าตัดลดขนาดเต้านม

 • รับทราบถึงความเสี่ยงหลังการผ่าตัดเช่น แผลเป็น อาการบวมช้ำ
 • งดรับประทานยาและวิตามินบางชนิด
 • งดสูบบุหรี่ก่อนการผ่าตัดลดขนาดหน้าอก 2 สัปดาห์
 • ตำแหน่งในการผ่าตัดลดขนาดหน้าอกว่าอยู่ตำแหน่งใด
 • หากแพ้ยาควรแจ้งให้แพทย์และพยาบาลทราบก่อนเสมอ

การประเมินก่อนการผ่าตัดลดหน้าอก

การผ่าตัดลดขนาดหน้าอกจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะบุคคลซึ่งจะมีเทคนิคและรูปแบบที่แตกต่างกัน การประเมินเทคนิคเป็นรายกรณีดังนี้

 • ขนาดและรูปทรงของหน้าอก
 • ขนาดและตำแหน่งของวงปานนม
 • สภาพผิวหนังและความยืดหยุ่นของผิว รวมทั้งปริมาณของผิวหนังที่มากเกินในบริเวณหน้าอก

การเตรียมตัวสำหรับการผ่าตัดลดหน้าอก

 • ข้อควรพิจารณาก่อนการทำศัลยกรรม การประเมิน ตรวจวินิจฉัย และการรับการรักษา
 • วันที่จะทำการรับทราบข้อควรปฏิบัติและการรับการรักษา
 • ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการวางยาสลบ
 • การดูแลหลังการผ่าตัด และการตรวจติดตาม
 • งดรับประทานยาและวิตามินบางชนิด
 • งดสูบบุหรี่และแอลกอฮอลล์

การดูแลและพักฟื้นหลังการผ่าตัดลดขนาดหน้าอก

 • การดูแลบริเวณแผลผ่าตัดที่หน้าอกหลังการผ่าตัดไม่ให้โดนน้ำในช่วงแรก
 • รับประทานยา เพื่อช่วยในเรื่องการหายของแผล ลดโอกาสการอักเสบและติดเชื้อหลังการผ่าตัด
 • ข้อควรตระหนักในการดูแลแผลผ่าตัด หรือสุขภาพโดยรวม เช่นงดสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอลล์เพราะอาจจะส่งผลต่ออัตราการหายของแผล
 • การนัดหมายเวลา เพื่อติดตามผลการรักษากับศัลยแพทย์ตกแต่ง
 • สวมเสื้อในเฉพาะเพื่อพยุงทรวงอกเอาไว้