เงื่อนไขการชำระเงิน

การชำระเงินเต็มจำนวน / การชำระเงินมัดจำ / การชำระเงินส่วนต่าง สามารถชำระได้โดยผ่านวิธีเหล่านี้

  • ชำระผ่านทางธนาคาร
  • ชำระด้วยเงินสด
  • ชำระผ่านบัตรเครดิต (สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น)

เงินตรา

  • เงินตราต่างชาติสามารถใช้ชำระค่าบริการได้ผ่านทางธนาคารโดยต้องมีมูลค่าเทียบเท่ากับยอดชำระเมื่อแปลงค่าเป็นหน่วยเงินบาทไทย
  • การชำระเงินด้วยเงินตราต่างชาติจะขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินตราของประเทศนั้นๆกับค่าเงินตราบาทไทย
  • ผู้ชำระเงินต้องชำระค่าธรรมเนียมของทางธนาคารโดยไม่นำมาหักลบกับยอดที่ต้องชำระ
  • ผู้ชำระเงินสามารถชำระค่าบริการด้วยเงินตราดอลลาร์สหรัฐ (USD) และไทยบาทเท่านั้น

หมายเหตุ

โปรดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลต่อไปนี้เพื่อสอบถามข้อมูลทางธนาคารของ Nida Esth’

  • โทรศัพท์ 02-252-2121 หรือ 02-251-2552
  • อีเมล [email protected]

โปรดส่งสำเนาใบเสร็จชำระเงินมาที่ Nida Esth’ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้