พ.ต.ท.นพ. ปิยะ รังรักษ์ศิริ

จากประสบการณ์กว่า 22 ปีในวงการศัลยกรรม ไม่มีใครไม่เคยได้ยินชื่อของ พ.ต.ท.น.พ.ปิยะ รังรักษ์ศิริ ศัลยแพทย์ขวัญใจดารา เซเลปทั่วฟ้าเมืองไทย จากจุดเด่นของการศัลยกรรมที่ “เนี้ยบและสวยสั่งได้” ของหมอปิยะคนนี้ กับเทคนิคการ Customize ในทุกๆเคสการศัลยกรรมให้เหมาะกับตัวบุคคลแต่ละบุคคล

คุณหมอปิยะ

“เพราะความสวยคนเรามีนิยามต่างกัน หมอจึงเปิดโอกาสให้คนไข้ ได้ดีไซน์รูปลักษณ์หลังการศัลยกรรมได้ ด้วยนวัตกรรมล่าสุดที่ NidaEsth’ กับเครื่อง VECTRA 3D เครื่องเดียวในอาเซียน ที่สามารถจำลองภาพหลังศัลยกรรมให้คนไข้ได้ปรึกษากับหมอก่อน ถึงความพอเหมาะพอดีหลังการศัลยกรรม โดยคนไข้อาจเอา Reference ของสิ่งที่อยากได้มา ขอให้สั่งมา ที่เหลือหมอจะ Customize ให้เองโดยหมอสามารถการันตีผลหลังการรักษาจากเครื่อง VECTRA 3D” – หมอปิยะ กล่าวด้วยประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 • ศัลยกรรมปลูกผม (Hair Transplant)
 • ศัลยกรรมจมูก
 • ศัลยกรรมหน้าอก  
 • ศัลยกรรมยกกระชับหน้า
 • ศัลยกรรมตา 
 • ศัลยกรรมหน้าท้องและไขมันหน้าท้อง
 • ศัลยกรรมแปลงเพศ (SRS: Sexual Reassignment Surgery) 
 • Slim Lipo / Slim Melt เลเซอร์ดูดไขมัน (อันดับ 1 ของเอเชีย) 

ประวัติการศึกษา

 • ชั้นประถมและมัธยมจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 2  
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ จากโรงพยาบาลจุฬา 
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery) จากโรงพยาบาลจุฬา

ประกาศนียบัตรศัลยศาสตร์

 • ประกาศนียบัตรศัลยศาสตร์ที่ออกโดยแพทยสภา
 • ประกาศนียบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่งที่ออกโดยแพทยสภา
 • ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ออกโดยแพทยาสภา

ประวัติการทำงาน

 • ที่ปรึกษาและศัลยแพทย์ประจำที่ Nida Esth’ (ปี 2556– ปัจจุบัน)
 • ศัลยแพทย์ แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ (ปี 2545 – 2556)
 • วิทยากรพิเศษและผู้บรรยายของการประชุมทางการแพทย์ระหว่างประเทศ ที่โรงแรมเอเชีย ปี 2553
 • วิทยากรพิเศษและผู้บรรยายของการประชุมทางการแพทย์ระหว่างประเทศ ที่โรงแรมเอเชีย ปี 2556
 • วิทยากรพิเศษและผู้บรรยายของการประชุมทางการแพทย์ระหว่างประเทศที่เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
 • วิทยากรพิเศษและผู้บรรยายของการประชุมทางการแพทย์ระหว่างประเทศที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

สมาชิก

 • เป็นสมาชิกของวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • เป็นสมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 • เป็นสมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสวยแห่งประเทศไทย
 • เป็นสมาชิกของ American Academy of Cosmetic Surgery
 • เป็นสมาชิกของ International Society of Plastic Surgery

กิจกรรมต่างๆ

 • ได้เข้าร่วมเวิร์คชอพงาน Macs-Lift, Microfats, SNF, Nanofat Grafting and Coron Oil Peeling เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2557 ประเทศเบลเยี่ยม
 • ได้เข้าร่วมประชุม Congress Fat Grafting and Cell-Assisted Surgical ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
 • ได้เข้าร่วมนิทรรศการ Aesthetic Asia ประจำปี 2555 และ Congress Accredited โดย Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME) เมื่อวันที่ 13-15 กันยายน 2555
 • ได้เข้าร่วมการประชุม International Congress of Oriental Society of Plastic Surgery ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “Oriental Beauty of the World” เมื่อวันที่ 6-9 2547 เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
 • ได้เข้าร่วมการประชุม World Congress of Cosmetic Surgery ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26-29 ตุลาคม 2545 เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

 

รู้จักคุณหมอให้มากขึ้น คลิก!