Ur cell Hair Micro Transplant ปลูกผมถาวร แก้ปัญหาผมร่วงผมบาง

UrcellHair Before - After Ur cell Hair Micro Transplant Before - After Ur cell Hair Micro Transplant Before - After Ur cell Hair Micro Transplant Before - After Ur cell Hair Micro Transplant Before - After Ur cell Hair Micro Transplant

“เทคโนโลยีปลูกผมด้วย ‘เซลล์คุณเอง’ เทคนิคเอกสิทธิ์จากยุโรปและประเทศญี่ปุ่น”

หยุดร่วง-หยุดล้าน

สร้างเส้น ‘ผมดกหนา’ อย่าง ‘ เป็นธรรมชาติ’ ด้วย ‘เซลล์คุณเอง’
ไม่ต้องกินยา! ● ไม่ต้องผ่าตัด! ● ไม่เสี่ยงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ!

✦เพิ่มจํานวนพร้อมเพิ่มความนาของเส้นผม✦
✦พิสูจน์ผลลัพธ์จริงนับพันเคสของการรักษา✦
✦โดยศัลยแพทย์อันดับหนึ่ง พร้อมประสบการณ์กว่า 24 ปี✦


✦✦✦✦✦✦✦

 

      UR Cell Hair Micro Transplant+ ไม่เพียงเป็นทางเลือกใหม่สําหรับการแก้ไขปัญหาผมร่วงบาง แต่ยังเป็นโปรแกรมการปลูกผมที่การันตีถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการรักษาปัญหาผมร่วง-บางอันมากกว่า 24 ปีของหมอ รวมถึงองค์ความรู้ทางการแพทย์ ทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ผนวกกับความพิถีพิถันที่มอบให้คนไข้ทุกๆ ราย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพราะหมอทราบดีว่าปัญหาผมร่วง-บางนั้นนับเป็นปัญหาของใครหลายๆ คนทั้งหญิงและชาย ไม่ว่าจะอายุมากหรือน้อย หากมีกรรมพันธุ์ผมร่วง-บางแล้ว ก็อาจประสบพบเจอกับปัญหาเหล่านี้ได้ ผมจึงได้พยายามศึกษาและค้นหาเทคนิคต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาผมร่วง-บางเหล่านี้ให้หมดไป จนเกิดเป็น UR Cell Hair MicroTransplant+ จากการประสานศาสตร์แห่งการเพิ่มจํานวนเส้นผมจากยุโรป ผนวกเข้ากับเทคนิคเอกสิทธิ์ในการเพิ่มความหนาของเส้นผมจากประเทศญี่ปุ่น ทําให้เกิดเป็นการปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด ที่ได้รับความนิยมกันมากในประเทศไทยรวมถึง คนไข้ของหมอหลายรายที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน แถบอเมริกาและยุโรป ทุกคนที่ได้เข้ารับการรักษาด้วยวิธีนี้ต่างพากัน พูดเป็นเสียงเดียวกันมา UR Cell Hair MicroTransplant+ คือสุดยอดเทคนิคแห่งการปลูกผมแบบไม่ที่ไม่ต้องอาศัยการผ่าตัดอย่างแท้จริง”

ปลูกผมถาวร ด้วย Ur Cell Hair Micro Transplant คือ

     “UR Cell Hair Micro Transplant+ คือโปรแกรมการปลูกผมโดยใช้ “เซลล์รากผม” ของผู้ที่มีปัญหาผมบาง นํามาสกัดเพื่อให้ได้ Lived Cell
ที่มีชีวิตและแข็งแรงพร้อมที่จะนําไปทําการ “ฝัง” Stem Cell รากผมในบริเวณที่มีปัญหา ไม่ต้องกินยา ไม่ต้องผ่าตัด ไม่เสี่ยงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ผม
แน่น ผมจริงดกหนาเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องสูญเสียผมเก่า ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ผสานศาสตร์ในการเพิ่มจํานวนเส้นผม
จากยุโรปและเทคนิคลิขสิทธิ์ในการเพิ่มความหนา (Hair Regenerative Therapy) ของเส้นผมจากญี่ปุ่นที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก ศาสตราจารย์
Fukuoka Hirotaro บิดาแห่งศาสตร์ในการศัลยกรรมระดับเซลล์ หรือ Advanced Cellular Surgery
ซึ่งหมอได้นําองค์ความรู้ดังกล่าวกลับมาพัฒนาและต่อยอดจนเกิดเป็นการปลูกผมแบบไม่ผ่าตัดซึ่งนับว่าเป็นการพลิกโฉมสู่ปฐมบทใหม่ของการรักษา
ปัญหาผมร่วง-บางโดยการใช้เซลล์ต้นกําเนิดเป็นครั้งแรกเพื่อผลลัพธ์เส้นผมจริง ดก-หนา เป็นธรรมชาติ”

 

Profile

The owner of an exclusive column "Behind Cosmetic Surgery By Dr.Piya" In Bangkok Post

Hollywood Stars's Top Hair Secret Solutions
>>More Information in Bangkok Post Online<<


New! Stem cells hair transplant: No sexual dysfuntion & medication-free
>>More Information In Bangkok Post Online<<


Stem cell based hair transplant for more natural, healthier & thicker hair
>>More Information In Bangkok Post Online<<

 

Does non surgical hair transplant work? Behind cosmetic surgery by Dr.Piya
>>More Information In Bangkok Post Online<<


การปลูกผม UR CELL Hair Micro Transplant ทำงานอย่างไร

        การปลูกผมด้วย “เซลล์คุณเอง” นับเป็นเทคนิคการปลูกผมลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ผสมผสานเอาศาสตร์การเพิ่มจํานวนเส้นผมจาก
ยุโรปและเทคนิคการเพิ่มความหนาของเส้นผมจากญี่ปุ่นเข้าไว้ด้วยกันในขั้นตอนการอนุบาลเซลล์ จึงทําให้ผลลัพธ์หลังการรักษามีประสิทธิภาพเพิ่ม
จํานวนเส้นผมที่ดกหนาได้จริงอย่างเป็นธรรมชาติ
• “สะกิด” รากผมที่แข็งแรงในบริเวณที่ไม่ได้รับผลกระทบจากฮอร์โมนและพันธุกรรมประมาน 4-5 รากผม ด้วยเครื่องมือพิเศษเพียง 2 ม.ม.
• “สกัด” นําไปผ่านกระบวนการ Live Cells Activation เพื่อให้ได้เซลล์รากผมที่ยังคงความมีชีวิตนับแสนเซลล์ ซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถสกัดเอาเซลล์
รากผมที่มีชีวิตมากที่สุด
• “ฝัง” ลงหนังศีรษะบริเวณที่มีปัญหาผมบางด้วยขั้นตอนที่เรียกว่า “Auto Transplant” ซึ่งในทางการแพทย์คือ การปลูกถ่ายเซลล์จากร่างกายของคนไข้
เอง โดยเซลล์ที่มีชีวิตและแข็งแรงเหล่านี้จะเข้าไปซ่อมแซม เสริมสร้างรากผมใหม่ด้วยกระบวนการ “เซลล์ซ่อมเซลล์” จนเติบโตขึ้นเป็นเส้นผมจริงที่
ดกหนา เป็นธรรมชาติในที่สุด

How does it work How does How does it work Before - After Ur cell Hair Micro Transplant Before - After Ur cell Hair Micro Transplant Before - After Ur cell Hair Micro Transplant

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับหลังท UR CELL Hair MicroTransplant+

     เนื่องจากเซลล์รากผมที่ถูกสกัดออกมาจะทําหน้าที่ปกป้องรากผมจาก Effect ของ ฮอร์โมนเพศชายได้ จึงสามารถยับยั้งผมหลุดร่วงได้ ร่วมกับ ทฤษฎี Cell heal Cell (เซลล์ซ่อมเซลล์) คือการซ่อมเซลล์รากผมที่ฝ่อตัวจาก effect ของ Hormone Androgenetic Alopecia (AGA) ให้กลับสู่สภาพแข็งแรง
ปรับวงจรเส้นผมที่ผิดปกติให้กลับสู่ภาวะปกติ ผลลัพธ์คือมีเส้นผมงอกขึ้นใหม่ตามวงจรชีวิตปกติของเส้นผม กระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์รากผม และเสริมสร้างอาหารที่จําเป็นและมีประโยชน์ในการเจริญเติบโตของเซลล์รากผม ผลลัพธ์คือ มีเส้นผมใหม่ที่ดกหนาเกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติในระยะยาว ซึ่งถือว่าเป็นเทคนิดการปลูกผมที่ให้ผลยาวนานที่สุดก็ว่าได้


ขั้นตอนการเข้ารับการรักษาด้วย UR CELL Hair MicroTransplant+

Pre-Micro Transplant

• สแกน-ตรวจวิเคราะห์เซลล์รากผมด้วย Nano Score Robotic System
• ตรวจ Oxidative Stress Test หาค่าอนุมูลอิสระในเลือดที่ส่งผลให้เซลลฺรากผมฝ่อตัว
• ปรึกษาแบบส่วนตัวกับศัลยแพทย์ผู้ทําการรักษา
• ออกแบบ Individual Micro Transplant ด้วย AI Plan

Micro Transplant

• “ฝังเซลล์รากผม” โดย พ.ต.ท.นพ.ปิยะ รังรักษ์ศิริ
• Low Level Laser Therapy ช่วยเร่งปฏิกิริยาการแบ่งตัว และการเจริญเติบโตของเซลล์

Post-Micro Transplant

• อนุบาลเซลล์รากผม เพื่อให้เซลล์ที่ฝังไปแล้ว เจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• Hair Regenerative Therapy (HARG)
• Hair Hormone การให้วิตามินและสารอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของเซลล์รากผม
• Hair Nutrition ช่วยปรับสมดุลของเซลล์ให้พร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นเซลล์ผมที่แข็งแรง
• Low Level Laser Therapy ช่วยเร่งปฏิกิริยาการแบ่งตัว และการเจริญเติบโตของเซลล์
• สแกน-ตรวจวิเคราะห์เซลล์รากผมด้วย Nano Score Robotic System เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษา

UrcellHair UrcellHair UrcellHair

ทําไมต้องUR CELL Hair MicroTransplant+ ที่ Nida Esth’ Medical Centre

✦ เป็นเทคโนโลยีหนึ่งเดียวในปัจจุบันที่สามารถรักษาปัญหาผมร่วง-ผมบางจากฮอร์โมนและพันธุกรรมที่ต้นตอของปัญหาในระดับเซลล์ได้อย่าง
ตรงจุด
✦ เป็นเทคโนโลยีที่ผสานเทคนิคการเพิ่มจํานวนเส้นผมจากยุโรปและเทคนิคการเพิ่มความหนาของเส้นผมจากญี่ปุ่นรวมเข้าไว้ด้วยกัน ผลลัพธ์
ทําให้มีจํานวนเส้นผมงอกขึ้นใหม่ที่ดกหนา ดูเป็นธรรมชาติ และยังยับยั้งการหลุดร่วงของเส้นผมได้อีกด้วย
✦ เป็นเทคโนโลยีการปลูกผมที่ได้ผลลัพธ์ดีโดยไม่ต้องกินยา(ไม่เสี่ยงต่อภาวะด้อยสมรรถภาพทางเพศ) และไม่ต้องผ่าตัด(ไม่มีแผลบนหนังศีรษะ
ไม่ต้องพักฟื้น ใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติทันทีหลังการรักษา)
✦ พร้อมสรรพในด้านเทคโนโลยีที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาผมและความรุนแรงของปัญหาผมร่วง-ผมบางในระดับเซลล์ได้อย่างแม่นยําด้วย Nano
Score Robotic System และรับรองผลลัพธ์การรักษาออกมาในรูปแบบของ Report
✦ Complete AI Plan แจ้งทุกขั้นตอนของการรักษา เพื่อให้คนไข้เข้าใจถึงกระบวนการและผลลัพธ์ในทุกขั้นตอน
✦ ประสบการณ์ความสําเร็จในด้านการปลูกผมด้วย UR Cell Hair Micro Transplant Plus+ ของพ.ต.ท นพ. ปิยะ รังรักษ์ศิริ มากว่า 2 ทศวรรษ
✦ ทีมพยาบาลผู้ชํานาญการดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิดตลอดกระบวนการปลูกผม
✦ UR Cell Hair Micro Transplant Plus+ ไม่ใช่แค่การปลูกผม แต่จําเป็นต้องอนุบาลเซลล์รากผมให้แข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

Why Nida Nano Score Nano score 1 Before - After Ur cell Hair Micro Transplant Before - After Ur cell Hair Micro Transplant

เทคโนโลยีการันตีผลลัพธ์การปลูกผม ประเมินได้จริงแบบเส้นต่อเส้น

     “สําหรับการรักษาปัญหาผมร่วงบางนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก ผมจึงได้นําเข้าเทคโนโลยี Nano Score Robotic Systems ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศเยอรมัน ที่โดยปกติแล้วจะไม่พบในคลินิกหรือสถาบันเส้นผมทั่วไป เพราะจะใช้ในศูนย์วิจัยทางการแพทย์ระดับประเทศเท่านั้น ผมตั้งใจ
ในการลงทุนนําเทคโนโลยีนี้มาใช้เพื่อวิเคราะห์การรักษาผมร่วง-ผมบาง ทําให้การปลูกผมถาวรด้วย Ur Cell Hair Micro Transplant เห็นผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์”“Nano Score Robotic Systems สามารถวิเคราะห์เส้นผมและหนังศีรษะ ลึกเข้าไปจนถึงในระดับเซลล์ โดยสามารถนับจํานวนเส้นผมและความหนาแน่นโดยเฉลี่ยรวมของเส้นผม วัดเปอร์เซ็นต์ความหนาของผมเส้นใหญ่ที่แข็งแรง วัดจํานวนรูรากผม (Follicular Unit) และวัดค่าเฉลี่ยของเส้นผมในรูรากผม
Follicular Unit ว่ามีจํานวนเส้นผมกี่เปอร์เซ็นต์”

     “ผลการวิเคราะห์ตรงส่วนนี้ทําให้หมอสามารถประเมินถึงสาเหตุและระดับความรุนแรงของปัญหาผมร่วง-ผมบางได้อย่างตรงจุดและถูกต้องแม่นย ดังนั้นเมื่อผลการวิเคราะห์แม่นยําแล้ว หนทางสู่การรักษาผมร่วงผมบาง คงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากผลการวิเคราะห์ออกมาว่าสามารถมีการเจริญเติบโตของเส้นผมและรูขุมขนยังไม่ปิดตายไป นั่นหมายความว่าการปลูกผมด้วย Ur Cell Hair Micro Transplant+ ต้องได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ แต่หากผลการตรวจวิเคราะห์ออกมาว่ารูขุมขนบนหนังศีรษะปิดไปและไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ผมก็จะแจ้งผลกับคนไข้อย่างตรงไปตรงมาว่าอาจจะไม่เหมาะกับการรักษาผมร่วง-ผมบางด้วย Ur Cell Hair Micro Transplant+ เพื่อไม่ให้ตัวคนไข้เองต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็นครับ”

FAQ

     1. UR Cell Hair Micro Transplant Plus+ มีกระบวนการทํางานอย่างไร ทําไมจึงสามารถสร้างเส้นผมใหม่ได้?
:เซลล์รากผมที่ถูกสกัดออกมาจะทําหน้าที่ปกป้องรากผมจาก Effect ของ Hormone เพศชาย จึงสามารถยับยั้งผมหลุดร่วงได้ Cell heal Cell(เซลล์ซ่อมเซลล์) คือการซ่อมเซลล์รากผมที่ฝ่อตัวจาก effect ของ Hormone Androgenetic Alopecia (AGA) ให้กลับสู่สภาพแข็งแรง ปรับวงจรเส้นผมที่ผิดปกติให้กลับสู่ภาวะปกติ ผลลัพธ์คือมีเส้นผมงอกขึ้นใหม่ตามวงจรชีวิตปกติของเส้นผม กระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์รากผมและเสริมสร้างอาหารที่จําเป็นและมีประโยชน์ในการเจริญเติบโตของเซลล์รากผม ผลลัพธ์คือ มีเส้นผมใหม่ที่ดกหนาเกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติ

✦✦✦✦✦✦✦

More Information at 

Email: info@nida-esth.com
Tel: +662-252-2121
Line Official Account: @Nida_Esth  
WhatsApp: +66859665333

 

Affiliated Hospitals    Hospitals1  Hospitals2  Hospitals3​​​​​​​