Nida Esth’ channel 

 

​​​​​​​​​​​

Hair Gallery

By UR Cell Hair Micro Transplant

ดูภาพเพิ่มเติม

ทำไมต้องปลูกผมด้วย UR Cell Hair Micro Transplant Plus+

เป็นเทคโนโลยีหนึ่งเดียวในปัจจุบันที่สามารถรักษาปัญหาผมร่วง-ผมบางจากฮอร์โมนและพันธุกรรมที่ต้นตอของปัญหาในระดับเซลล์ได้อย่างตรงจุด

เป็นเทคโนโลยีที่ผสานเทคนิคการเพิ่มจำนวนเส้นผมจากยุโรปและเทคนิคการเพิ่มความหนาของเส้นผมจากญี่ปุ่นรวมเข้าไว้ด้วยกัน ผลลัพธ์ทำให้มีจำนวนเส้นผมงอกขึ้นใหม่ที่ดกหนา ดูเป็นธรรมชาติ และยังยับยั้งการหลุดร่วงของเส้นผมได้อีกด้วย

เป็นเทคโนโลยีการปลูกผมที่ได้ผลลัพธ์ดีโดยไม่ต้องกินยา(ไม่เสี่ยงต่อภาวะด้อยสมรรถภาพทางเพศ) และไม่ต้องผ่าตัด(ไม่มีแผลบนหนังศีรษะ ไม่ต้องพักฟื้น ใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติทันทีหลังการรักษา)

พร้อมสรรพในด้านเทคโนโลยีที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาผมและความรุนแรงของปัญหาผมร่วง-ผมบางในระดับเซลล์ได้อย่างแม่นยำด้วย Nano Score Robotic System และรับรองผลลัพธ์การรักษาออกมาในรูปแบบของ Report

Complete AI Plan แจ้งทุกขั้นตอนของการรักษา เพื่อให้คนไข้เข้าใจถึงกระบวนการและผลลัพธ์ในทุกขั้นตอน

ประสบการณ์ความสำเร็จในด้านการปลูกผมด้วย UR Cell Hair Micro Transplant Plus+ ของพ.ต.ท นพ. ปิยะ รังรักษ์ศิริ มากว่า 2 ทศวรรษ

ทีมพยาบาลผู้ชำนาญการดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิดตลอดกระบวนการปลูกผม

UR Cell Hair Micro Transplant Plus+ ไม่ใช่แค่การปลูกผม แต่จำเป็นต้องอนุบาลเซลล์รากผมให้แข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์พร้อมที่จะเติบโตเป็นผมเส้นใหม่ที่แข็งแรงและดกหนา

UR Cell Hair Micro Transplant Plus+ เหมาะกับใคร?

เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผมร่วง-ผมบางจากฮอร์โมนและพันธุกรรม Androgenetic Alopecia (AGA) 

UR Cell Hair Micro Transplant Plus+ มีกระบวนการทำงานอย่างไร ทำไมจึงสามารถสร้างเส้นผมใหม่ได้?

เซลล์รากผมที่ถูกสกัดออกมาจะทำหน้าที่ปกป้องรากผมจาก Effect ของ Hormone เพศชาย จึงสามารถยับยั้งผมหลุดร่วงได้ 

Cell heal Cell (เซลล์ซ่อมเซลล์) คือการซ่อมเซลล์รากผมที่ฝ่อตัวจาก effect ของ Hormone Androgenetic Alopecia (AGA) ให้กลับสู่สภาพแข็งแรง ปรับวงจรเส้นผมที่ผิดปกติให้กลับสู่ภาวะปกติ ผลลัพธ์คือมีเส้นผมงอกขึ้นใหม่ตามวงจรชีวิตปกติของเส้นผม

กระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์รากผม และเสริมสร้างอาหารที่จำเป็นและมีประโยชน์ในการเจริญเติบโตของเซลล์รากผม ผลลัพธ์คือ มีเส้นผมใหม่ที่ดกหนาเกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ขั้นตอนระหว่างทำการปลูกผมด้วย UR CELL Hair Micro Transplant Plus+

“สะกิด” รากผมที่แข็งแรงในบริเวณที่ไม่ได้รับผลกระทบจากฮอร์โมนและพันธุกรรมประมาน 4-5 รากผม ด้วยเครื่องมือพิเศษเพียง 2 มม.

“สกัด” นำไปผ่านกระบวนการ Live Cells Activation เพื่อให้ได้เซลล์รากผมที่ยังคงความมีชีวิตนับแสนเซลล์ 

“ฝัง” ลงหนังศีรษะบริเวณที่มีปัญหาผมบางด้วยขั้นตอนที่เรียกว่า “Auto Transplant” ซึ่งในทางการแพทย์คือ การปลูกถ่ายเซลล์จากร่างกายของคนไข้เอง โดยเซลล์ที่มีชีวิตและแข็งแรงเหล่านี้จะเข้าไปซ่อมแซม เสริมสร้างรากผมใหม่ด้วยกระบวนการ “เซลล์ซ่อมเซลล์” จนเติบโตขึ้นเป็นเส้นผมจริงที่ดกหนา เป็นธรรมชาติในที่สุด

 

 

Step of Consultation

Pre-Micro Transplant

   สแกน-ตรวจวิเคราะห์เซลล์รากผมด้วย Nano Score Robotic System

  ตรวจ Oxidative Stress Test หาค่าอนุมูลอิสระในเลือดที่ส่งผลให้เซลลฺรากผมฝ่อตัว

  Lifestyle Analysis

  Doctor Consultation

  Design Individual Micro Transplant with AI Plan

Micro Transplant

  “ฝังเซลล์รากผม” โดย พ.ต.ท.นพ.ปิยะ รังรักษ์ศิริ ศัลยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ปลูกผมมากว่า 21 ปี

Post-Micro Transplant

  อนุบาลเซลล์รากผม เพื่อให้เซลล์ที่ฝังไปแล้ว เจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  Hair Regenerative Therapy (HARG)

  Hair Hormone

  Hair Nutrition

  Soft Laser

  สแกน-ตรวจวิเคราะห์เซลล์รากผมด้วย Nano Score Robotic System เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษา

 

ความแตกต่างระหว่างการปลูกผมด้วย UR Cell Hair Micro Transplant Plus+ เปรียบเทียบกับการปลูกผมด้วยวิธีอื่นๆ

Why Nida Esth’

  21st Years Medical Experience

  Doctor Qualification & Experience

  Nursing Team Experience

  Well Trained Advanced Exclusive Technology

  Complete AI Plan

  Computerized Evaluation System

  Exellent Customer Service Care

  5 Star Affiliated Hospital

  High Standard Hygenic & Luxurious Place